Díjkalkulátor

Ft


Tisztelt Partnerünk!

A fenti „Díjkalkulátor” segítségével egyszerűen és könnyen meg tudja határozni hitelszerződéséhez biztosított kezességvállalási szerződésünk várhatóan éves általános díját. A kalkulátor által kiszámított összegek tájékoztató jellegűek, kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy adott hitelszerződés kapcsán kezességvállaláskor történik meg a pontos díjösszeg és díjtámogatási összeg meghatározása.

A kalkulátor kizárólag a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményében meghirdetett általános díjtételekkel kalkulál, az akciós díjtételeket nem tartalmazza.

FIGYELEM!
A díjkalkulátor a saját kockázatra vállalat ügyletekre nem alkalmazható, mivel ezeknek a termékeknek az árazása az ügyfélnek a Garantiqa kockázati besorolásától függ! Ezekben az esetekben érdeklődjön a Garantiqa értékesítési munkatárasainál.

A díjkalkulációban adott információk részletezése:

  1. Bruttó díj: Díjösszeg, amit garanciadíj támogatás nélkül érvényesítene a Garantiqa;
  2. Díjmérték: A garantált összegre vetítetten a Hirdetményünk szerinti díjmérték;
  3. Díjtámogatás: Állami díjtámogatásként realizálható kedvezmény;
  4. Az ügyfél által fizetendő díj: A mikro-, kis-, és középvállalkozások által fizetendő kezességvállalási díj összege forintban;
  5. A hitelösszeghez viszonyítva az ügyfél által fizetendő díj mértéke (%): Hitelösszegre vetítve ennyibe kerül az adósnak a kezességvállalás;

A kalkuláció során az alábbi szabályokat alkalmazzuk:

  • A kalkuláció során pénzügyi évet (360 nap) és hónapokat (30 nap) alkalmazunk. A tört hónapok esetében a tört részre eső napok számát alkalmazzuk, beleértve az első és az utolsó napot is.
  • A díjkalkulátor a szerződés éves díját számítja ki, kivéve, ha a megadott futamidő kezdete és vége között kevesebb, mint egy év van. A futamidő kezdete és vége meghatározza a díjszámítás időszakát, amely vagy az éves díjat, vagy az éven belüli díjat (napok számát figyelembe véve) adja meg.
  • A díj alapja egy esetleges beváltáskor a Garantiqa által maximálisan kifizethető összeg, azaz a garanciaösszeg, amely egyrészt kezességet vállal a tőkére, másrészt a hitelkamatok egy részére. (A tőkéhez viszonyítva a kamattartalom maximum a tőke 20% lehet.) A díjkalkulátor mindig a kiválasztott hiteltípushoz tartozó lehetséges legmagasabb kamattartamot veszi figyelembe.
  • A Széchenyi Kártya Hitelprogram esetében a díjkalkulátor az első évi díjat és a díjtámogatását tájékoztató jelleggel mutatja meg. A Széchenyi Kártya Hitelprogram termékei esetében az állami díjtámogatás nem a Garantiqa közreműködésével kerül megállapításra.

A díjösszeg és a díjtámogatás összege mindig forintban kerül meghatározásra. A bruttó díj a Garantiqa által kiállított díjszámlán feltüntetett összeg. A díjtámogatás az az összeg, amelyet a vállalkozás helyett a díjtámogatást nyújtó szervezet fizet meg.

Felelősség korlátozása:
A kalkulátor használója (továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Garantiqa által a fenti módon szolgáltatott adatok a lekérdezés napján fennálló állapotnak felelnek meg. A kalkulátor által szolgáltatott adatok tájékoztató jellegűek, a Garantiqát az itt megjelenített adatok nem kötelezik semmilyen jogi értelemben. A Garantiqa a kezességvállalási kérelem benyújtásakor a kezességnyújtásához szükséges jogszabályi és üzletszabályzati feltételek fennállását ellenőrzi, és, ha a kezességvállalását kizáró körülmény áll fenn, akkor a kezességvállalási kérelmet elutasítja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a díjtámogatás kizárólag a szükséges jogszabályi és üzletszabályzati feltételek megléte esetében nyújtandóak.