A Garantiqa Virtuális Adatszoba szolgáltatás felhasználási feltételei

  • A Garantiqa Virtuális Adatszoba (a továbbiakban: Adatszoba) szolgáltatást a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban: Garantiqa) a nagyméretű üzleti küldemények biztonságos továbbítása céljából működteti jelenlegi és jövőbeli üzleti partnerek nevében eljáró személyek, valamint a Garantiqa által erre felhatalmazott személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) számára. Az Adatszobát kizárólag a Felhasználók vehetik igénybe.
  • A Felhasználók az Adatszoba használata során kötelesek megadni a kapcsolattartásra bejelentett vagy a Garantiqa-val való kapcsolattartásra használt e-mail címüket. A Felhasználók kötelesek e-mailben is értesítést küldeni tartalmak továbbításának tényéről, és azok tartalmáról. Az értesítés hiányából bekövetkező esetleges károkért a Garantiqa semmilyen felelősséget nem vállal.
  • Az Adatszobán keresztül tilos olyan tartalmat továbbítani, amely törvényt, jogszabályt vagy szerzői jogot sért, illetlen, sértő anyagot vagy kártékony kódot (vírust) tartalmaz, illetve olyan linket, amely ilyen tartalomra mutat. A Felhasználók felelősek azért, hogy az általuk feltöltött anyagok jelen pont szerinti feltételeknek megfeleljenek, a Felhasználók felelősek az ilyen megfelelési hiányosságból a Garantiqánál vagy harmadik személyeknél bekövetkező minden kárért.
  • Az Adatszoba fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználásnak minősül, amellyel szemben – jogszabály által tiltott magatartás esetében – a Garantiqa jogi úton is felléphet.
  • A Garantiqa fenntartja a jogot arra, hogy az Adatszobát vagy a jelen felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, továbbá az Adatszobát átdolgozza, elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. Az Adatszobához való folyamatos és hibamentes hozzáférést a Garantiqa nem biztosítja, ugyanakkor a Garantiqa törekszik a folyamatos és hibamentes hozzáférés biztosítására.
  • A Garantiqa az Adatszoba használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, illetőleg információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból eredő károkért, veszteségekért, adatvesztésért, költségekért való felelősséget kifejezetten kizárja.
  • A Garantiqa fenntartja magának a jogot arra, hogyaz Adatszobához való bármely Felhasználó hozzáférését indokolás nélkül, bármilyen módon korlátozza vagy megszüntesse.