A E C M – Garanciaszervezetek Európai Szövetsége
Székhelye: Brüsszel, Belgium

Az AECM-et 1992-ben alapították a belga gazdasági társaságokról szóló törvény előírásaival összhangban, nemzetközi non-profit egyesülésként. Az AECM nyitott, demokratikus intézményként működik, független mindenfajta politikai, vagy pénzügyi csoportosulástól. Jelenleg 41 garanciatársaságot, vagy garanciaszövetséget képvisel, ezek az Európai Gazdasági Térség 20 országában, Bosznia Hercegovinában, Kirgíz köztársaságban, Oroszországban és Törökországban működnek.

Az alapító okirattal összhangban az AECM fő céljai az alábbiak:

  • képviseli a tagok közös érdekeit az Európai Unió intézményeivel (Európai Bizottság, Tanács, Európai Parlament) és más multilaterális szervezetekkel, intézményekkel (OECD, EIB, EIF, BIS, stb.) folytatott együttműködés során,
  • erősíti és növeli a garanciáknak, mint a KKV-k finanszírozáshoz való hozzájutását segítő instrumentumoknak a szerepét,
  • előmozdítja és támogatja a garanciatársaságok működésének pénzügyi feltételeit szabályozó jogi keretek fejlesztését, javítását,
  • elősegíti és támogatja a tagok közötti információcserét, a legjobb gyakorlatok megismerését.

Az AECM az Európai Bizottság partnereként működik és a tevékenységét támogatja a DG Enterprise and Industry (Vállalkozásfejlesztési és Ipari Főigazgatóság).
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Magyar Hitelgarancia Egyesülésen keresztül 1996. és 2006. között az AECM társult tagja volt, 2006 májusa óta pedig a Szövetség teljes jogú tagja. Társaságunk már társult tagként is jelentős segítséget és támogatást kapott az AECM-től az információcsere, a legjobb gyakorlatok megismerése és terjesztése, a termékfejlesztés, valamint a külföldi garancia intézményekkel való kapcsolattartás terén. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. képviselteti magát az AECM több munkacsoportjában (Basel III, Állami Támogatások, stb.), munkatársai rendszeresen részt vesznek a Szövetség által szervezett szemináriumokon és konferenciákon, ezeken a rendezvényeken prezentációkat tartanak, és ezzel párhuzamosan számos fontos és hasznos információ birtokába jutnak.

Linkek:
Garanciaszervezetek Európai Szövetsége
Európai Bizottság, Vállalkozási és Ipari Főigazgatóság (DG Enterprise and Industry)