A Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram elsődleges célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét. Az újraiparosítást, a nemzeti összterméken belül az iparból származó bevétel további növelését tűzte ki célul, összhangban az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával.

A tervben kiemelt ágazatok meghatározása során olyan szempontok kerültek figyelembe vételre, mint a globális iparfejlődési trendek, az exportképesség, a magas hozzáadott értékű termelés vagy a munkahelyteremtő és megtartó képesség.

Az Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram kiemelten fejlesztendő és támogatandó területként azonosítja a járműipart, a specializált gép- és járműgyártást, az „egészséggazdaságot” (pl. gyógyszergyártás, orvosi berendezés- és eszközgyártás), a turizmust, az élelmiszeripart, a „zöldgazdaság” fejlesztését (megújuló energia, bioüzemanyagok), az infokommunikációs és távközlési szektort, a kihelyezett üzleti szolgáltatásokat (SSC), valamint a védelmi ipart.

A Garantiqa Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogramjának célja a fenti ágazatokban működő vállalkozások kiemelt támogatása. A programban nem csak KKV-nak minősülő vállalkozások vehetnek részt, e kezességet méretre, illetve tulajdonosi körre való korlátozás nélkül igényelheti minden vállalkozás. A Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram keretében történő készfizető kezességvállalás nem minősül állami támogatásnak.

A Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram esetében a kezességvállalás százalékos mértéke választható (de legfeljebb 80%), így 50%-os kezességvállalás mellett akár 1,6 milliárd Ft-os ügylethez is igénybe vehető , szem előtt tartva  az egy ügyfélcsoportra vonatkozó  maximálisan vállalható saját kockázatú kitettséget, ami nem haladja meg a 800 millió Ft kezességvállalási limitet. A program a folyószámlahitel vagy folyószámlahitelt lehetővé tevő hitelkeret, kivételével minden hitel- és garancia konstrukcióhoz igényelhető.

A program keretében a már fennálló hitelszerződésből eredő követelés kiváltása nem engedélyezett.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával, kizárólag egyedi bírálatú ügyletekre vonatkozásában.

Terméklap:

Kapcsolódó Üzletszabályzatok: