InvestEU: Az Európai Bizottság és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. megállapodást kötött 1,5 milliárd euró összegű hitelportfolió támogatására a zöld és digitális szektorokban működő magyar KKV-k számára

Brüsszel, 2023. október 23. – Ma Brüsszelben az Európai Bizottság és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az InvestEU program keretében hivatalosan aláírták a 274 millió euró összegű uniós viszontgarancia elérését lehetővé tevő garancia megállapodást. Ezzel a megállapodással a Garantiqa az InvestEU első magyarországi végrehajtó partnere lett.

A Garantiqa az európai uniós viszontgaranciával az InvestEU program kkv-ablakának megfelelő célokat megvalósító banki finanszírozás elérhetőségét teszi lehetővé. A két fél közötti megállapodásnak köszönhetően olyan területek finanszírozására kerülhet sor, mint a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a tiszta energia, a digitalizáció, az ellátási lánc fejlesztése, a kutatás-fejlesztés, a termelékenység javítása, valamint a magyar felzárkóztatási régiók és a vidékfejlesztés támogatása.

Az egyezmény lehetőséget teremt a Garantiqa számára, hogy támogassa a magasabb kockázatú és hosszabb futamidejű hitelügyleteket, ezzel élénkítve a jelentős gazdasági és társadalmi hatású projektekbe történő beruházásokat. Emellett a megkötött egyezmény hozzájárul a magyar ipar modernizációjához és karbonsemlegesítéséhez, így támogatva az Európai Unió stratégiai céljainak megvalósítását, amelyek a zöld- és digitális átállás biztosítására irányulnak.

Ez a megállapodás az InvestEU program támogatásával valósult meg. Az InvestEU Program célja, hogy több mint 372 milliárd eurós további beruházási hullámot indítson el a 2021–2027 közötti időszakban. Az InvestEU uniós költségvetési garanciát nyújt a végrehajtó partnerek számára kockázatvállalási kapacitásuk növelésének elősegítése érdekében, és ezáltal hozzájárul az állami- és magánbefektetések mozgósításához – az uniós szakpolitikai prioritásoknak megfelelően.

Paolo Gentiloni, Gazdaságért és Pénzügyekért Felelős uniós Biztos elmondta: “Az InvestEU elősegíti azokat az uniós beruházásokat, melyekkel elérjük közös céljainkat, különösen a zöld és a digitális átállás terén. Örömömre szolgál, hogy a Garantiqa mától az InvestEU végrehajtó partnere lesz, és támogatja a magyarországi zöld és digitális kkv-k fejlődését és munkahelyteremtését, ösztönözve az innovációt és a fenntartható növekedést.”

„Az Európai Bizottsággal létrejött megállapodás egy újabb fontos lépés afelé, hogy minél több hazai vállalkozást segíthessünk olyan finanszírozási eszközökhöz jutni, amelyek támogatják növekedési céljaik elérését. Célunk, hogy a magyar gazdaság folyamatosan fejlődni tudjon, amelyhez elengedhetetlen, hogy a hazai kis- és középvállalkozások is sikeresen meg tudják valósítani kitűzött céljaikat”” – mondta Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár.
Szabó István Attila, a Garantiqa vezérigazgatója hangsúlyozta: „A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. küldetése, hogy minél több vállalkozást segítsen a terveik megvalósításához szükséges forráshoz hozzájutni. Az elmúlt évben fajlagosan Magyarország támogatta a legnagyobb mértékben a kis- és középvállalkozói szektort, a Garantiqa pedig 2023. első félévének végén már 2 545 milliárd forintnyi intézményi kezességvállalást biztosított 3 200 milliárd forintot elérő hitelállományhoz. Az InvestEU program révén egy új, az eddiginél is kedvezményesebb feltételeket kínáló kezességi terméket tudunk biztosítani a magyar vállalkozások számára.”

Háttér:
Az InvestEU program az EU tagállamok számára a kritikus, hosszú távú finanszírozást biztosítja, és jelentős magán- és állami forrásokat használ fel a fenntartható gazdasági fellendülés támogatására.
Emellett segít a magánberuházások ösztönzésében az Európai Unió politikai célkitűzései, például az Európai Zöld Megállapodás és a digitális átmenet terén. Az InvestEU program egyesíti az Európai Unió számos pénzügyi eszközét, amelyek az EU területén történő beruházásokat támogatják, egyszerűsítve, hatékonyabbá és rugalmasabbá téve a finanszírozást.
A program három fő komponenst tartalmaz: az InvestEU Alapot, az InvestEU Tanácsadói Központot és az InvestEU Portált.
Az InvestEU Alap keretein belüli finanszírozást olyan végrehajtó partnerek közreműködésével valósítják meg, akik a 26,2 milliárd eurós uniós költségvetési garanciát felhasználva támogatnak projekteket. A teljes költségvetési garancia a végrehajtó partnerek beruházási programjait támogatja, növeli kockázatviselési képességüket, ezáltal legalább 372 milliárd eurós többletberuházást mozgósít.

A Garantiqa magyar garanciaintézmény, amely 1992 óta támogatja a kis- és középvállalkozások finanszírozását részben állami viszontgarancia igénybevételével, részben piaci alapú garancianyújtással. A Garantiqa állami és magántulajdonban lévő intézmény, amely a kereskedelmi bankokon keresztül közvetített finanszírozás útján jut el a kis- és középvállalkozásokhoz. Stratégiai partnerségben áll az összes Magyarországon működő jelentős kereskedelmi bankkal, azok több mint 1300 fiókból álló hálózatán keresztül. Az intézmény székhelye Budapesten található, és 133 főt foglalkoztat.