Irinyi Garanciaprogram: fókuszban a beruházások

A 2018 tavasszán indult garanciaprogram alapjául a kormány által kidolgozott Irinyi terv szolgál, aminek elsődleges célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét. Az Irinyi terv az újraiparosítást, a nemzeti összterméken belül az iparból származó bevétel további növelését tűzte ki célul, összhangban az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával.

A tervben kiemelt ágazatok meghatározása során olyan szempontok kerültek figyelembe vételre, mint a globális iparfejlődési trendek, az exportképesség, a magas hozzáadott értékű termelés vagy a munkahelyteremtő és megtartó képesség.

Az Irinyi terv kiemelten fejlesztendő és támogatandó területként azonosítja a járműipart, a specializált gép- és járműgyártást, az „egészséggazdaságot” (pl. gyógyszergyártás, orvosi berendezés- és eszközgyártás), a turizmust, az élelmiszeripart, a „zöldgazdaság” fejlesztését (megújuló energia, bioüzemanyagok), az infokommunikációs és távközlési szektort, a kihelyezett üzleti szolgáltatásokat (SSC), valamint a védelmi ipart.

A Garantiqa garanciaprogramjának célja a fenti ágazatokban működő vállalkozások kiemelt támogatása. A programban nem csak KKV-nak minősülő vállalkozások vehetnek részt, e kezességet tulajdonképpen méretre, illetve tulajdonosi körre való korlátozás nélkül igényelheti minden vállalkozás. Egyetlen feltétel, hogy a vállalkozás főtevékenysége, vagy a hitelcélja Irinyi-tervben szereplő ágazatokhoz kapcsolódjon. Mivel e kezességet a Garantiqa saját kockázatra vállalja, az állami támogatási szabályokat nem kell alkalmazni.

Az Irinyi Garanciaprogram keretében  akár 1 MrdFt feletti ügyletekhez is igénybevehető kezességvállalás, szem előtt tartva  az egy ügyfélcsoportra vonatkozó  maximálisan vállalható 800 millió Ft kezességvállalási limitet. Mivel a kezességvállalás százalékos mértéke választható (de legfeljebb 80%), így 50%-os kezességvállalás mellett egy 1,6 milliárd Ft-os ügylethez is igénybevehető. A program a folyószámlahitel kivételével minden hitel- és garancia konstrukcióhoz igényelhető, kedvezményes 1%-os díjon.

Az Irinyi Garanciaprogram jól kiegészíti a Garantiqa KKV-k támogatására épülő szolgáltatását. A társaság bízik abban, hogy ezzel a garanciaprogrammal a Garantiqa érdemben tudja támogatni a vállalkozásokat és ezzel a nemzetgazdasági célok elérését.