A www.garantiqa.hu weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felelősséget nem vállal. A www.garantiqa.hu weboldal tartalma nem minősül adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A www.garantiqa.hu weboldalon található információk alapján hozott  üzleti döntésekből eredő esetleges károkért  a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felelősséget nem vállal.

A www.garantiqa.hu weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása vagy használata kizárólag a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kifejezett, erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.garantiqa.hu weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.