A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2020. január elsejétől a hazai piacon egyedülálló kezességvállalási konstrukcióval segíti a kötvénykibocsátást tervező kis- és közepes vállalkozásokat. Társaságunk célja, hogy a hazai kkv-k számára is elérhetővé váljon – a banki hitelfelvételen kívül – a hosszú távú és magas összegű külső forrásbevonást lehetővé tevő vállalati kötvénykibocsátás.

A Garantiqa olyan, nem pénzügyi kis és középvállalatok, valamint nagyvállalatok kötvénykibocsátásához vállal készfizető kezességet, melyek mérlegfőösszege az utolsó két lezárt évben elérte az 1 milliárd forintot. (A mérlegfőösszegre vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, amennyiben a vállalat a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán jegyzett vállalat.) A kezességvállalással biztosítható össznévérték minimálisan 1 milliárd forint, a Garantiqa a kibocsátott össznévérték maximálisan 70%-át biztosítja készfizető kezességvállalással, mely nem haladhatja meg az 5,3 milliárd forintot.

A Garantiqa vállalati kötvénykibocsátáshoz vállalt kezessége mögött a magyar állam 85%-os viszontgaranciája áll. Társaságunk kizárólag abban az esetben vállal kötvénykibocsátáshoz készfizető kezességet, ha egy (vagy több) nem állami hitelintézet (piaci szereplő) a kötvények biztosítékaként minimálisan 30%-bankgaranciát bocsát ki a kötvénykibocsátáshoz a Garantiqa készfizető kezessége mellett. A biztosítékot nyújtó pénzügyi intézmények együttesen a kibocsátás névértékének a 100%-át garantálják. A Garantiqa a kezességvállalás során átveszi a társgarantőr, paci szereplő árazását, ezen túl még egy minimum árat is meghatároz. Ezzel a metódussal biztosított, hogy a Garantiqa készfizető kezessége állami támogatástól mentes legyen.

Ennek megfelelően a kötvénykibocsátás mögött az össznévérték minimum 30%-ára vállalt pénzügyi intézmény által nyújtott bankgarancia szükséges, ennek megléte esetén adható be a Garantiqához a kezességvállalás iránti igény. A minimális 30%-os piaci alapon nyújtott biztosítékot egy ügylet kapcsán több pénzügyi intézmény együttes vállalása is adhatja.

Kötvényhez vállalt kezesség esetén a kezességvállalási kérelmet a kötvénykibocsátás során eljáró befektetési szolgáltató nyújtja be, a kibocsátás megtörténtéig – kötvénykibocsátó megbízása alapján- a befektetési szolgáltató jár el a Garantiqa készfizető kezességével kapcsolatos ügyintézésben.

Kötvénykibocsátó

Nem pénzügyi KKV és nagyvállalat, min. 1 milliárd HUF mérlegfőösszeggel

A kezességvállalási kérelem benyújtója és a Garantiqánál eljáró intézmény

A kibocsátásban részt vevő befektetési szolgáltató

Futamidő

3-20 év

Kibocsátás minimális össznévértéke (HUF)

1 milliárd forint

Garantiqa maximális kezességvállalása (HUF)

5,3 milliárd forint

Garantiqa kezességvállalási aránya (%)

Össznévérték max. 70%-áig*

Kötvénykibocsátás maximális össznévértéke a Garantiqa 70%-os kezességvállalása esetén

7,57 milliárd forint

Társgarantőr(ök) kezességvállalási aránya (%)

Össznévérték min. 30%-a*

Kezességvállalás

Tőkefizetési kötelezettségre vonatkozik, kamatfizetésre nem terjed ki

Forgalomba hozatal helye

BÉT aukciós kereskedési rendszerén keresztül

Forgalomba hozatal módja

Zártkörű, vagy nyílt kibocsátás

Kötvény kamatozása

Fix, változó, zéró kupon

Beváltási események

Kötvény lejárata előtt:

  • Kibocsátó ellen indult csődeljárás
  • Kibocsátó ellen indult felszámolási eljárás
  • Teljes sorozatra vonatkozó visszavásárlási kötelezettség nem teljesítése esetén

Kötvény lejáratakor:

  • Kibocsátó általi tőkefizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása

*adott kötvénykibocsátás mögötti Garantiqa készfizető kezessége és társgarantőr(ök) által nyújtott bankgarancia az össznévérték 100-%-át fedik le.

A részletes feltételeket a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Üzletszabályzat tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető:

Üzletszabályzat

A kötvényhez vállalt készfizető kezességgel kapcsolatban a pénzügyi intézmények számára készített segédlet letölthető:

Segédlet – KKV-k által kibocsátott kötvényekhez vállalt kezesség igényléséhez

Kezességvállalási kérelem és egyéb formanyomtatványok az alábbi helyről tölthetőek le:

Kérelmi dokumentáció