A Garantiqa a jelenlegi törvényi felhatalmazás szerint (2004. évi XXXIV. törvény) a kis- és középvállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását készfizető kezességvállalással segíti. A Garantiqa a hitelintézetek által a vállalkozások részére történő hitelnyújtásához, garancia vállalásához, valamint a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások faktoring és termelési célú eszközbeszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatásainak igénybevételéhez vállal készfizető kezességet. A készfizető kezességvállalással lehetőség nyílik arra, hogy a pénzügyi intézmények olyan életképes vállalkozások számára nyújtsanak hitelt, faktoring és pénzügyi lízingszolgáltatást, vagy vállaljanak garanciát, amelyek egyébként a Garantiqa biztosítéki hátteret megerősítő készfizető kezességvállalása nélkül nem, vagy pedig kedvezőtlenebb feltételekkel vehetnék igénybe. A kezességvállalás a pénzügyi intézmények hitelezési kockázatát csökkenti.

A készfizető kezességvállalással a Garantiqa kötelezi magát arra, hogy ha a hiteladós, a garancia kötelezettje, a faktoring és lízingszolgáltatás igénybe vevője a pénzügyi intézménnyel szembeni fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a vállalt mértékig a Garantiqa maga fog az adós helyett a pénzügyi intézménynek teljesíteni. Ha egy ügylettel kapcsolatban a készfizető kezességvállalás igénye merül fel, a pénzügyi intézmény keresi meg kérelmével a Garantiqát, tekintettel arra, hogy a hitelintézetek a Garanitqa Partnerei.