A Garantiqa, hitelekhez és garanciákhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalását a legalább 10 millió forint névértékű részvénytulajdonnal rendelkező hitelintézet, szakosított hitelintézet vagy legalább 1 millió forint névértékű részvénytulajdonnal rendelkező szövetkezeti hitelintézet veheti igénybe. A készfizető kezességvállalás igénybevételére jogosultak azok a szövetkezeti hitelintézetek is, amelyek a Zrt. alapításakor az alaptőke befizetéséhez – az alapító takarékszövetkezeteken és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségen keresztül – hozzájárultak.

A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei, fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok.

A Garantiqa készfizető kezességvállalásának igénybevételére jogosultak azok a pénzügyi vállalkozások is, amelyek a hitelezési, lízing vagy faktoring tevékenységükhöz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról a Garantiqával megállapodást kötöttek.

A Garantiqa Partnere a legtöbb hazai pénzintézet, Bank és Takarékszövetkezet egyaránt.

A partnerekkel kötött egyedi Megállapodások listája – melyek keretében benyújtott ügyleteket egyszerűsített eljárással vizsgál a Garantiqa – az alábbi linkről érhetők el: Hitel- és bankgarancia