A Garantiqa a készfizető kezességvállalási kérelmek befogadásakor megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az Üzletszabályzatban, Hirdetményben rögzített feltételeknek.

A Garantiqa a követelményeknek való megfelelést, illetve a kizáró feltételek fennállását a benyújtott dokumentumok, a saját nyilvántartása, illetve a pénzügyi intézmény és az adós nyilatkozatai alapján állapítja meg.

A Garantiqa a Megállapodásos/egyszerűsített eljárás keretében benyújtott ügyletek esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül dönt annak befogadhatóságáról vagy elutasításáról.

Egyedi kérelmek esetén pedig 3 munkanapon belül történik meg a befogadás, majd a kérelmet a befogadástól számított legkésőbb 7 munkanap alatt bírálja el.

A bírálat során a pénzügyi intézménytől és az adóstól hiánypótlás, adategyeztetés kérhető, ennek időtartamával a bírálati idő meghosszabbodik.