A Garantiqa készfizető kezességvállalása iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény – a hitel folyósítását, a garancia nyilatkozat kiadását, illetve faktoring szerződés esetén a számlák megelőlegezését, pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingtárgy birtokba adását megelőzően – nyújtja be a Garantiqához.

A készfizető kezességvállalási kérelmet vagy elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül, vagy a Garantiqa által rendszeresített formanyomtatványon (kérelmi nyomtatvány) kell benyújtani, az abban felsorolt, elválaszthatatlan mellékletek csatolásával. eKérelem használata esetén a Garantiqa papír alapú dokumentumokat nem kér, a kérelemcsomag elektronikusan kerül benyújtásra, míg papír alapú kérelem esetén a kérelmet postai úton, futárral vagy személyesen kérjük eljuttatni. (Elektronikus kérelembeküldés igénybevételéhez a pénzügyi intézmény és a Garantiqa között erre vonatkozóan létrejött megállapodás szükséges.)

A kezességvállalás igényléséhez szükséges kérelmi nyomtatványok, nyilatkozatok és a szükséges mellékletek listája az alábbi linkről érhetők el: Kérelmi nyomtatványok