A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) készfizető kezességvállalása lehetővé teszi, hogy olyan életképes kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, rövid működési múlttal rendelkeznek, vagy növekedési szakaszban lévő cégek finanszírozásának támogatása, ezért hitelezésük túlzottan kockázatosnak minősülne.

A Garantiqa a pénzügyi intézményekkel áll közvetlen partneri kapcsolatban, a vállalkozások a pénzügyi intézmények közvetítő szerepe segítségével igényelhetik a kezességvállalást.

A kezességvállalást egyszerűsített (megállapodásos) vagy egyedi bírálatú eljárás keretében lehet igénybe venni.

Egyszerűsített ügyletek

A viszonylag kis összegű, standardizált, nagy számosságú hitelek/bankgaranciák esetében, ahol a kockázatok többsége előre becsülhető, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére együttműködési megállapodás keretében kerülhet sor, melyet a Garantiqa a hitelintézettel közösen alakít ki. Ennek keretén belül elemzésre kerül a pénzügyi intézmények hitelezési és kockázatkezelési gyakorlata, majd közösen kerülnek meghatározásra a kezességvállalási kérelem befogadási kritériumai. Ezektől a kritériumoktól a pénzintézetek nem térhetnek el, minden esetben követniük kell a megállapodásban kialakított feltételeket. Ily módon a kezességvállalási igénylés időszükséglete lerövidül, 70%-ban a kérelmek befogadása automatizált folyamat szerint azonnal megtörténik, míg standard eljárásban legfeljebb  3 munkanap alatt döntés születik az adott ügyletről.

Egyedi bírálatú ügyletek

A hitelintézetek nem standardizált hitel/garancia ügyleteihez, a lízing- és faktoring szerződésekhez kapcsolódó készfizető kezességvállalást egyedi kérelem benyújtásával lehet igényelni.

Ebben az esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. normál eljárás keretében, egyedi bírálat alapján vállal kezességet. Bírálati idő a vonatkozó Üzletszabályzat alapján 7 munkanap.