A KKV törvény hatálya alá tartozó vállalkozások részére költségvetési viszontgarancia mellett nyújtott készfizető kezesség támogatásnak minősül. Az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban lévő támogatások a csekély összegű (de minimis) rendelet, az átmeneti támogatásokról szóló rendelet és a csoportmentességi rendelet keretében nyújtott kezességvállalások.

A “csekély összegű” (de minimis) rendelet alapján a támogatási szabályok lehetővé teszik, hogy a vállalkozások bármely 3 pénzügyi év alatt hiteleik és termelőeszközök beszerzéséhez igénybevett lízing ügyleteik biztosítására maximum 2,5 millió EUR összegű kezességet kapjanak, ahol a de minimis címén kapott támogatás összege nem haladhatja meg a 200 ezer EUR-t, közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozás esetén a 100 ezer EUR-t. Garancia és faktoring ügyletekhez 1,5 millió EUR összegű kezesség nyújtható öt éves futamidő esetén, vagy 750 ezer EUR összegű kezesség, tíz éves futamidő esetén.

A fenti általános szabályok alól az agárvállalkozások képeznek kivételt. Az agrár de minimis támogatási szabályok szerint e vállalkozások hitel, termelőeszközök beszerzéséhez igénybevett lízing ügyletek esetén legfeljebb 2,5 millió EUR összegű kezességet kaphatnak, ha az agrár de minimis támogatás összege bármely három pénzügyi év alatt nem lépi túl a 15 ezer EUR-t. Garancia és faktoring ügyletekhez 112,5 ezer EUR összegben 5 éves futamidő esetén, vagy 56,25 ezer EUR összegben 10 éves futamidő esetén nyújtható költségvetési viszontgarancia melletti kezesség.

Amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, a támogatás összegét a vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani.

Az uniós támogatási szabályok csoportmentességi alapon is teremtenek lehetőséget költségvetési viszontgarancia melletti készfizető kezesség igénylésére, a KKV-k, illetve az agárvállalkozások immateriális vagy tárgyi eszköz beruházásaihoz kapcsolódóan, melynek részletes szabályait az Üzletszabályzat és annak melléklete tartalmazza.