A kezességvállalás igénybevételének díjszabását a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza, mely az alábbi linkről érhető el: Üzletszabályzat / Hirdetmény

A készfizető kezességvállalási kérelem pozitív bírálatát követően a Garantiqa a szerződést aláírva megküldi a pénzügyi intézménynek a készfizető kezességvállalási díjról szóló számlával és a támogatástartalomról szóló kimutatással, valamint a szükséges egyéb mellékletekkel együtt.

A pénzügyi intézmény az általa is aláírt szerződést a kiküldéstől számított 20 napon belül köteles visszajuttatni a Garantiqának.

Ha a pénzügyi intézmény a díjat a számlában meghatározott időpontig nem fizeti meg, a Garantiqa a készfizető kezességvállalási szerződést felmondhatja, illetve a készfizető kezesség beváltását megtagadja.