A KKV törvény hatálya alá tartozó vállalkozások részére költségvetési viszontgarancia mellett nyújtott készfizető kezesség támogatásnak minősül. Az Európai Közösség Működéséről szóló Szerződéssel összhangban lévő támogatások a csekély összegű (de minimis) szabályozás, az átmeneti támogatásokról szóló bizottsági közlemény és a csoportmentességi rendeletek keretében nyújtott kezességvállalások.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. KKV-k hiteleihez állami viszontgarancia mellett vállal készfizető kezességet az alábbi hiteltermékek esetében:

  • Hitelekhez, hitelkeretekhez (pl. vállalkozói hitelekhez)
  • Bankgaranciákhoz, bankgarancia-keretekhez
  • Faktoringhoz
  • Pénzügyi lízinghez

A “csekély összegű” (de minimis) rendelet alapján a támogatási szabályok lehetővé teszik, hogy egy adós tekintetében a hitel- és a termelőeszközök beszerzéséhez igénybevett lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalás összege nem haladhatja meg a 2.500.000 EUR-t, vagy ennek megfelelő forint összeget, futamidejük a 25 évet, ahol a de minimis címén kapott támogatás összege a készfizető kezesség támogatástartalmával növelve nem haladhatja meg a 200 ezer EUR-t, közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozás esetén a 100 ezer EUR-t. Garancia és faktoring szerződés esetén 1,5 millió EUR összegű kezesség nyújtható öt éves futamidő esetén, vagy 750 ezer EUR összegű kezesség, tíz éves futamidő esetén.

A fenti általános szabályok alól a mezőgazdasági vállalkozások képeznek kivételt. Az agrár de minimis támogatási szabályok szerint egy adós (mezőgazdasági vállalkozás) tekintetében a készfizető kezesség összege hitelszerződés és termelőeszközök beszerzésére lízingszerződés esetén nem haladhatja meg a 2,5 millió eurónak megfelelő forint összeget, ha az agrár de minimis támogatás összege az adott évben és az azt megelőző két pénzügyi évben nem lépi túl a 25 ezer EUR-t. Garancia és faktoring ügyletekhez 187,5 ezer EUR összegben 5 éves futamidő esetén, vagy 93 750 EUR összegben 10 éves futamidő esetén nyújtható költségvetési viszontgarancia melletti kezesség.

Amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, a támogatás összegét a vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani.

Az uniós támogatási szabályok csoportmentességi alapon is lehetőséget teremtenek költségvetési viszontgarancia melletti készfizető kezesség igénylésére, a KKV-k, illetve az mezőgazdasági vállalkozások immateriális vagy tárgyi eszköz beruházásaihoz kapcsolódóan, melynek részletes szabályait az Üzletszabályzatok és annak mellékleteik tartalmazzák.

A Garantiqa készfizető kezességvállalására vonatkozó támogatástartalom számítás a mindenkori érvényes jogszabályok alapján kerül kiszámításra az Üzletszabályzatokban meghatározott szegmentálás szerint.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Terméklap:

Kapcsolódó Üzletszabályzatok: