A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (továbbiakban: Infotv.) a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról rendelet együttes előírásainak megfelelően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az alábbi listákat teszi közzé:

Az Általános, a Különös és az Egyedi közzétételi listáinkat folyamatosan frissítjük.

Általános közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

Nyilvánosságra hozatali követelmények