Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: (36-1) 4899-100
Központi fax: (36-1) 4899-102
Webcím: http://felugyelet.mnb.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Ügyfélfogadás helye: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 17.
Telefonszám: 354-4932
Telefaxszám: 311-1216

A Magyar Állam képviselője
A többségi tulajdonos Magyar Állam nevében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. feletti tulajdonosi (részvényesi) jogokat az MFB Zrt. gyakorolja, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (6) bekezdése alapján, 2010. június 17. napjától.