Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kockázatvállalásra, tőkemegfelelésre és kockázatmérséklési eszközökre vonatkozó elveivel és annak megvalósulásával kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelménynek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban évente egy alkalommal tesz eleget, jelentésében az 575/2013/EU rendelet Nyolcadik rész II. CÍM szerinti információkat hozza nyilvánosságra a Közgyűlés által elfogadott, auditált éves beszámoló alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.