Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram

Az Európai Bizottság Átmeneti Krízis Keretszabálya, a Temporary Cisis Framework (TCF) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG) alapján új kezességvállalási konstrukció kidolgozására nyílt lehetőség. A Garantiqa a TCF 2.2 pontjának megfelelően alakította ki a Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogramot.

A támogatás az orosz-ukrán konfliktus következtében kialakuló vállalati fizetési nehézségek és likviditási problémák kezelésére, a vállalati működőképesség visszaállítása érdekében kidolgozott eszköz. Mindazonáltal a kezességvállalás a vállalkozások széles köre által igénybe vehető a banki hitelfelvételek során.

A készfizető kezességvállalási kérelem benyújtására a KKV törvény alapján KKV-nak minősülő vállalkozások folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitelszerződéseihez kapcsolódóan kerülhet sor. A Krízis 2 Garanciaprogramban kizárólag új hitelhez vállalható kezesség!

Az adós által felvett, a Keretszabály (TCF) 2.2. szakasza alapján nyújtott támogatással érintett valamennyi hitel együttes összege nem haladhatja meg az adós által az utolsó három lezárt pénzügyi évben elért átlagos éves nettó árbevételének 15 %-át, vagy a készfizető kezességvállalási kérelem alapját képező hitelszerződés létrejöttével érintett hónapot megelőző 12 hónap energiaköltségének 50 %-át.

A Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram általános tulajdonságait az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés

Leírás

Termék neve

Garantiqa KRÍZIS 2 Garanciaprogram

Program célja

Az ukrán háború következtében kialakuló vállalati fizetési nehézségek és likviditási problémák kezelése a vállalati működőképesség visszaállítása és megőrzése érdekében.

Kezességvállalási szerződés megkötésének határideje

2022. december 31.

Támogatás nyújtásának alapja

Temporary Crisis Framework (TCF) 2.2 bekezdése alapján és az SA.103315 bizottsági határozat és annak módosításainak megfelelően nyújtható.

Hitelfelvevő vállalatméret szerinti besorolása

KKV

Hiteltípus

Folyószámlahitel

Forgóeszközhitel

Beruházási hitel

Hitelkiváltás

Nem megengedett

Maximális hitelösszeg

az elmúlt három lezárt pénzügyi év átlagos éves nettó árbevételének 15%-a, vagy

a készfizető kezességvállalási kérelem alapját képező hitelszerződés létrejöttével érintett hónapot megelőző 12 hónap energia költségének maximum 50%-a

Futamidő

Maximum 6 év

Prolongáció

Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogramban kezességgel biztosított hitel prolongációkkal együtt számított futamideje nem haladhatja meg a 6 évet.

Kezességvállalás maximális mértéke

Tőketartozásra vállalható kezesség, a fennálló hitelösszeg 80%-áig.

GHG kockázatvállalási limit (belső)

Egy adóscsoport hiteleihez maximum 5 MRD HUF kezesség vállalható.

Viszontgarancia

A kezességvállaláshoz 85%-os állami viszontgarancia kapcsolódik.

 

 

Igényléshez szükséges dokumentumok elérhetők: eKérelem – Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Budapest, 2022. augusztus 10.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Krízis Garanciaprogram – Jelenleg nem értékesíthető

500 milliárdos hitelgarancia program indul a hazai cégek megsegítésére

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Kormány 1170/2020. (IV.21.) Korm. határozata alapján a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által kidolgozásra került a Garantiqa Krízis Garanciaprogram.

Fontos válságkezelési eszközként a Garantiqa Krízis Garanciaprogram egyedi feltételrendszerrel és magasabb, legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalással biztosít lehetőséget a hazai vállalatok, és vállalkozások számára a világjárvány negatív hatásainak enyhítésére. Társaságunk kezességvállalásával a vállalkozások most még egyszerűbben, még gyorsabban juthatnak forráshoz, likviditásuk és működőképességük visszaállítása érdekében.

A Krízis Garanciaprogram keretében partnereink  mikro,- kis-, és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a magasabb mértékű állami garanciavállalást. Az új programban az egy Adósnak nyújtott maximális kezességvállalás mértéke elérheti az 5 milliárd forintot, fontos ugyanakkor, hogy a program keretében igénybe vett hitelek maximális összege nem haladhatja meg a vállalat által 2019-ben kifizetett éves bérköltség és járulékok költségének kétszeresét, vagy a 2019-es árbevételük 25 százalékát. A 2019. január 1. napját megelőzően létrejött adósok esetében, amennyiben sem a bérköltség, sem az árbevétel összege nem állapítható meg, abból eredően, hogy az adós üzleti évének mérlegfordulónapja a naptári év utolsó napjától eltérő napra esik, a hitel maximális összege az adós likviditási szükségletére vonatkozó nyilatkozata alapján is meghatározható, annak érdekében, hogy az adós fedezni tudja – KKV-k esetében – a hitelnyújtás időpontjától számított 18 hónap, KKV-nak nem minősülő gazdasági társaságok és szövetkezetek esetében pedig a hitelnyújtás időpontjától számított 12 hónap likviditási szükségletét.

A díjak kedvezőek, hiszen állami díjtámogatás kapcsolódik a konstrukcióhoz: a hitelfelvevő által fizetendő éves díj hitelösszegre vetítve a futamidőtől függően a kkv-k esetében 0,25-1 százalék között van, ez az a minimális mérték, aminek alkalmazását az Európai Bizottság rendkívüli közleménye meghatározta. A nagyvállalatok által fizetendő díjak pedig a kkv- díjak kétszeresei.

Az új kezességvállalási programban nincs klasszikus iparági korlátozás, de az állami támogatásoknál megszokott iparági korlátozások (pl. hadiipar, szerencsejáték ipar, pénzügyi szektor, stb.) itt is érvényesek. A Garantiqa arra számít , hogy a Krízis Garanciaprogrammal a vállalakozások és vállalatok széles köre számára tud segítséget nyújtani a forrásbevonásban ágazattól, tevékenységi körtől függetlenül, ezzel hozzá járulva a hazai munkahelyek megőrzéséhez, miközben támogatja a fejlesztési tevékenységek ösztönzését is.

Amit a Krízis Garanciaprogramról tudni érdemes:

 

Film

Kapcsolódó anyagok:

Üzletszabályzat

Hirdetmény