Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram

Az Európai Bizottság Átmeneti Krízis Keretszabálya, a Temporary Crisis Framework (TCF) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG) alapján  a Garantiqa a TCF 2.2 pontjának megfelelően alakította ki a Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogramot.

A támogatás az orosz-ukrán konfliktus következtében kialakuló vállalati fizetési nehézségek és likviditási problémák kezelésére, a vállalati működőképesség visszaállítása érdekében kidolgozott eszköz. Mindazonáltal a kezességvállalás a vállalkozások széles köre által igénybe vehető a banki hitelfelvételek során.

A készfizető kezességvállalási kérelem benyújtására a KKV törvény alapján KKV-nak minősülő vállalkozások folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitelszerződéseihez kapcsolódóan kerülhet sor. A Krízis 2 Garanciaprogramban kizárólag új hitelhez vállalható kezesség!

Az adós által felvett, a Keretszabály (TCF) 2.2. szakasza alapján nyújtott támogatással érintett valamennyi hitel együttes összege nem haladhatja meg az adós által az utolsó három lezárt pénzügyi évben elért átlagos éves nettó árbevételének 15 %-át, vagy a készfizető kezességvállalási kérelem alapját képező hitelszerződés létrejöttével érintett hónapot megelőző 12 hónap energiaköltségének 50 %-át.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Terméklap:

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment 2 Hitelgarancia

Kifejezetten beruházási hitelekhez kapcsolódó kezességvállalási konstrukcióval segít a Garantiqa Hitelgarancia Zrt az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben kialakult válság által érintett hazai vállalkozásoknak.

A kedvező feltételek mellett kínált Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment 2 Hitelgaranciához állami díjtámogatás is kapcsolódik. A díjtámogatást az Európai Bizottság által “állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” elfogadott Közleményének (TCF) 2.1. szakasza teszi lehetővé.

A készfizető kezességvállalásra az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben kialakult válsággal érintett vállalkozások beruházási hitelszerződéseihez kerülhet sor. A hitelszerződés devizaneme HUF vagy EUR lehet. A hitelszerződés futamideje – az esetleges prolongáció(ka)t is ideértve – nem haladhatja meg a 15 évet.

A Garantiqa mostani kezességvállalása lehetővé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkező kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük túlzottan kockázatosnak minősülne, s akiket negatívan érint az orosz-ukrán konfliktus.

Az Európai Bizottság október 31-i közleményében 2023. végéig meghosszabította a „Rendkívüli Krízis Közleményt”, ennek alapján a Garantiqa is meghosszabbította az Investment 2 Hitelgarancia termék igénybe vételének lehetőségét 2023.12.31-ig.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Terméklap:

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Lezárult Programok:

Garantiqa Krízis Garanciaprogram – Jelenleg nem értékesíthető

500 milliárdos hitelgarancia program indult a hazai cégek megsegítésére

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Kormány 1170/2020. (IV.21.) Korm. határozata alapján a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által kidolgozásra került a Garantiqa Krízis Garanciaprogram.

Fontos válságkezelési eszközként a Garantiqa Krízis Garanciaprogram egyedi feltételrendszerrel és magasabb, legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalással biztosít lehetőséget a hazai vállalatok, és vállalkozások számára a világjárvány negatív hatásainak enyhítésére. Társaságunk kezességvállalásával a vállalkozások most még egyszerűbben, még gyorsabban juthatnak forráshoz, likviditásuk és működőképességük visszaállítása érdekében.

A Krízis Garanciaprogram keretében a partnerek  mikro,- kis-, és középvállalkozások, továbbá nagyvállalatok folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a magasabb mértékű állami garanciavállalást. A programban az egy Adósnak nyújtott maximális kezességvállalás mértéke elérheti az 5 milliárd forintot, fontos ugyanakkor, hogy a program keretében igénybe vett hitelek maximális összege nem haladhatja meg a vállalat által 2019-ben kifizetett éves bérköltség és járulékok költségének kétszeresét, vagy a 2019-es árbevételük 25 százalékát. A 2019. január 1. napját megelőzően létrejött adósok esetében, amennyiben sem a bérköltség, sem az árbevétel összege nem állapítható meg, abból eredően, hogy az adós üzleti évének mérlegfordulónapja a naptári év utolsó napjától eltérő napra esik, a hitel maximális összege az adós likviditási szükségletére vonatkozó nyilatkozata alapján is meghatározható, annak érdekében, hogy az adós fedezni tudja – KKV-k esetében – a hitelnyújtás időpontjától számított 18 hónap, KKV-nak nem minősülő gazdasági társaságok és szövetkezetek esetében pedig a hitelnyújtás időpontjától számított 12 hónap likviditási szükségletét.

A díjak kedvezőek, hiszen állami díjtámogatás kapcsolódik a konstrukcióhoz: a hitelfelvevő által fizetendő éves díj hitelösszegre vetítve a futamidőtől függően a kkv-k esetében 0,25-1 százalék között van, ez az a minimális mérték, aminek alkalmazását az Európai Bizottság rendkívüli közleménye meghatározta. A nagyvállalatok által fizetendő díjak pedig a kkv- díjak kétszeresei.

Az új kezességvállalási programban nincs klasszikus iparági korlátozás, de az állami támogatásoknál megszokott iparági korlátozások (pl. hadiipar, szerencsejáték ipar, pénzügyi szektor, stb.) itt is érvényesek. A Garantiqa arra számít , hogy a Krízis Garanciaprogrammal a vállalakozások és vállalatok széles köre számára tud segítséget nyújtani a forrásbevonásban ágazattól, tevékenységi körtől függetlenül, ezzel hozzá járulva a hazai munkahelyek megőrzéséhez, miközben támogatja a fejlesztési tevékenységek ösztönzését is.

Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia – Jelenleg nem értékesíthető

A Garantiqa 2020 májusában vezette be a Garantiqa Krízis Garanciaprogramot a pandémiás válság következtében kialakult, vállalatokat érintő likviditási nehézségek kezelésére. Az elhúzódó válság gazdasági hatásai a likviditási nehézségeken túl a tervezett beruházások elhalasztásában is jelentkezik. A Garantiqa a kialakult helyzet enyhítésére a Krízis Garanciaprogram új termékét vezeti be Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia néven, mely maximum 10 éves futamidejű, KKV-knak nyújtott beruházási hitelekhez igénybe vehető. A kezességet a Garantiqa piaci díjon nyújtja, melyhez a hitelösszeg nagyságától függő mértékű díjtámogatás adható. A piaci díj 100 millió forint összegig 1,6%, azt meghaladó hitelösszeg esetén 2,6%, a díjkedvezmény értéke maximum 100 millió forint hitelösszeg esetén a hitelösszegre vetítve 1%, míg 100 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén a hitelösszeg 2%-a. A díjtámogatási értékek az adós számára mind a két kategóriában rendkívül kedvező költségű kezességvállalást tesznek lehetővé.

A termékhez nyújtott díjtámogatás az Európai Bizottság Átmeneti Rendelkezéseinek 3.1 szakasza szerint biztosított, ennek megfelelően az adós számára adható maximális támogatási összeget az Átmeneti Rendelkezések 3.1 szakasza határozza meg. A Garantiqa a díjtámogatásról támogatási igazolást ad ki.

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia terméke a korábban bevezetett Krízis termékhez képest néhány eltéréssel kerül bevezetésre, melyek közül a legfontosabbak:

  • Csak KKV-k hiteléhez vállalható kezesség
  • Elsődleges mezőgazdasági termelés és akvakultúra ágazatokban aktív vállalatok hiteléhez nem vállalható kezesség
  • Csak beruházási hitel támogatható
  • A kezességvállalás és a hitel maximális futamideje 10 év
  • A támogatás maximális értékét az Átmeneti Rendelkezések 3.1 szakasza határozza meg
  • A hitel ügyleti kamata maximálisan 2,5% lehet, melybe az esetleges állami támogatás nem számítandó bele
  • Egy adóscsoport tekintetében maximálisan 2,5 millió EUR kezesség vállalható.

A díjról, díjkedvezményről és az adós által fizetendő költségről a Hirdetmény, a program egyéb feltételeiről az Üzletszabályzatok tartalmaznak részletesebb leírást.