A Monetáris Tanács a Növekedési Hitelprogram Fix (NHP fix) 1000 milliárd forintos keretösszeggel történő elindításáról döntött. A program eddigi 3 szakaszában, közel 4 év alatt összesen mintegy 2800 milliárd forint összegben került sor hitelszerződések megkötésére. Ezt figyelembe véve az 1000 milliárd forintos keretösszeg elégséges lehet arra, hogy az elkövetkező években érdemi hatást gyakoroljon a kkv-hitelezés szerkezetére.

Az igénybevételre vonatkozó időbeli korlát jelenleg nem került meghatározásra. A kihelyezésnek banki kapacitáskorlátja nincs, a bankok akár 2 év alatt is képesek lehetnek kihelyezni 1000 milliárd forintnyi kkv-hitelt.

A program legfontosabb paraméterei, illetve a lebonyolítás módja megegyezik az NHP korábbi szakaszaiban előírtakkal. Ennek megfelelően a refinanszírozási struktúra, a jogi- és informatikai keretek, a fedezeti követelmények, a hitelméret alsó határa, a maximális kamatmarzs változatlan marad.

A korábbi szakaszokhoz hasonlóan, az MNB 0 százalékos kamat mellett biztosítja a hitelintézeteknek a refinanszírozási forrást, amelyet azok maximum évi 2,5 százalékos kamatmarzs mellett hitelezhetnek tovább a kkv-nak. A refinanszírozási hitelek maximális futamideje a korábbi szakaszokhoz hasonlóan 10 év, amely kellően tág teret biztosít a legkülönbözőbb típusú beruházási tervek megvalósításához. Újdonságot jelent azonban, hogy az új konstrukció keretében csak 3 évnél hosszabb futamidejű hitelek nyújthatók, összhangban azzal a céllal, hogy növekedjen a hosszú és fix kamatozású hitelek aránya.

Kizárólag új, beruházási célú hitelek nyújthatók (ideértve a lízing formában történő finanszírozást is). Az NHP harmadik szakaszára a hitelcélok köre a beruházásokra szűkült, a forgóeszköz-finanszírozási és támogatás-előfinanszírozási igényüket a vállalkozások már piaci alapon elégíthették ki. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben továbbra sem indokolt ezen változtatni, a forgóeszközhitel-finanszírozás a vállalkozásoknak piaci alapon sem okoz problémát, emellett támogatott konstrukciók is elérhetők ilyen célra. A nagyobb célzottság érdekében azonban várhatóan kismértékben ennél is tovább szűkül majd a beruházási célok köre.

A maximális hitelméret, illetve az egy kkv által összesen felvehető hitelek összege a program harmadik szakaszának forintpillérével megegyezően 1 milliárd forint. A harmadik szakaszban a forint beruházási hitelek átlagos mérete 43 millió forint, a lízingeké 10 millió forint, a medián hitelméret pedig 15, illetve 5 millió forint volt.

Az 1 milliárd forintos hitelméret nem jelent effektív korlátot a vállalatok számára beruházásaik megvalósításában. Az e fölötti vállalati-, illetve hitelméret esetén a hiteligények piaci alapon is kedvező kondíciók mellett elégíthetők ki.

Az NHP fix felételei

  • Keretösszeg 1000 Mrd Ft
  • Szerződéskötési időszak 2019.01.01 –
  • A refinanszírozási hitel kamata 0%
  • A kkv által fizetendő kamat évi max. 2,5%
  • Devizanem forint
  • Egy kkv által felvehető hitelek összege max. 1 Mrd Ft
  • Futamidő min. 3 év, max. 10 év
  • Lehetséges hitelcélok
  • új beruházási hitelek (a lízinget is ideértve)