Növekedési Hitel Program

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2013 áprilisában hirdette meg a Növekedési Hitelprogramot (NHP). A három pillérből álló program első két pillérjének célja a kis- és középvállalkozások forintalapú hitelhez jutásának elősegítése valamint a pénzügyi stabilitás megerősítése volt.

A Növekedési Hitelprogram lényege, hogy az MNB refinanszírozási hitelével 2,5 százalékos maximált kamatmarzs mellett vehetnek fel hitelt a kis- és középvállalkozások maximum 10 éves futamidőre.

A program I. pillérjében az elnyert összeg kizárólag beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra, EU-s támogatás önrészéhez és előfinanszírozásához használható fel.

A hitelprogram II. pillérjének keretében igényelt kölcsön a kkv-ügyfelek belföldi hitelintézettől felvett deviza-, illetve deviza alapú kölcsönének vagy pénzügyi lízingjének forint kölcsönnel történő kiváltására fordítható.

A program második szakaszában két lényeges változás történt:

  • A forgóeszközhitelek maximális futamideje 1 évről 3 évre emelkedett. Ennek révén a kkv-k egy adott beruházáshoz köthető kezdeti megnövekedett forgóeszközigényüket hosszabb távon is fedezni tudják, ami segíti a cégek likviditását.
  • A faktoring bevonásával azon ügyfelek is finanszírozáshoz juthatnak, amelyek megfelelő biztosítékok hiányában eddig nem kaphattak forgóeszközhitelt, viszont jó kockázati besorolású vevőkörrel rendelkeznek. Azok a kkv-k, amelyek jelenleg forgóeszközhitelből finanszírozzák likviditásukat, a faktoringra való áttéréssel a felszabaduló biztosítékaikat beruházási hitelek felvételekor fedezetként használhatják fel.

Kik vehetik igénybe?

A hitelprogramot igényelhetik azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, akik a ’Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló’ 2004. évi XXXIV. törvény előírásainak és az MNB Terméktájékoztatójában részletezett feltételeknek megfelelnek.

Meddig lehet hitelt igényelni?

A Növekedési Hitelprogram feltételeinek megfelelő kkv-knak kedvezményes kamatozású hitel felvételére a program keretén belül 2015. december 31-ig van lehetőségük.

Hogyan lehet hitelt igényelni?

A hitelprogramban részt vevő pénzintézeteknél lehet benyújtani a vállalkozásoknak a hitelfelvételi kérelmet.

A programban résztvevő bankok listája az alábbi linkről érhető el: http://www.novekedesihitel.hu/hitelintezetek

Mekkora összeg igényelhető a Program keretén belül?

A kkv-knak az NHP keretében nyújtható hitel alsó határa 3 millió forint, az igénybevétel felső határa pedig 10 milliárd forint. A felső összeghatárok a kkv-nak partnervállalkozásaival és a kapcsolódó vállalkozásaival együtt a programban részt vevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

Növekedési Hitelprogram Plusz sajátosságai

A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben indította útjára a Növekedési Hitelprogram plusz (NHP+) terméket, amelynek keretében a magasabb kockázatú vállalkozások is hitelhez juthatnak. Az NHP+ programban kizárólag új hitel felvételére van lehetőség. A hitelösszeg alsó határa 1 millió forint, felső határa pedig 500 millió forint. A felső összeghatárok a kkv-nak a partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban részt vevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól kapható maximális összeget is jelentik.

Az NHP+ számos feltétel tekintetében megegyezik az Növekedési Hitelprogrammal, azzal párhuzamosan fut, de különálló konstrukció, amelyben a jegybank nemcsak forrást biztosít a hitelintézeteknek, hanem részt vállal az esetleges hitelezési veszteségből.

Az NHP+ keretében kizárólag az NHP I. pillérében nyújtható hitelcélok finanszírozhatók:

  • beruházás finanszírozás
  • forgóeszköz finanszírozás
  • EU-s támogatás előfinanszírozás
  • vevőkövetelések faktoring útján történő finanszírozása

A jelenlegi feltételek szerint az NHP és az NHP+ konstrukcióban is 2015. december 31-ig van mód hitelszerződést kötni.

Az Növekedési Hitelprogramról részletes tájékoztató az alábbi linkről érhető el:

www.mnb.hu/monetaris_politika/novekedesi_hitelprogram