A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) és az Európai Befektetési Alap (EIF) COSME programja (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) célja olyan életképes KKV-k hitelhez jutásának támogatása, amelyek magasabb kockázatuk vagy a pénzügyi intézmények által elvárt fedezet hiánya miatt nem valósulhatna meg.

A Garantiqa COSME Programjában akár 90%-os kezességet biztosít a vállalkozások hitelei mögé, és a termékek az agrárium, valamint az export ágazatokban tevékenységet folytató vállalatok számára is korlátozás nélkül elérhetőek.

Az COSME Programhoz kapcsolódó Garantiqa kezességvállalása nem minősül állami támogatásnak, ezért nem terheli a vállalkozások által igénybe vehető támogatási kereteket. Ennek köszönhetően a Program olyan vállalkozások számára is elérhető, amelyek korábban már kimerítették a támogatási lehetőségeiket. Ezen felül a COSME Programban való részvétel nem korlátozza, hogy a vállalkozás a jövőben támogatott hitelprogramban vegyen részt, vagy vissza nem térítendő támogatásra pályázzon.

A COSME Programban akár 1 milliárd Ft összegű hitelekhez is igényelhető a Garantiqa kezességvállalása. A kezességvállalási folyamatok egyszerűsítésének további lépéseként az alacsonyabb összegű hitelekhez portfoliógarancia keretében vehető igénybe a kezességvállalás, amely egy még gyorsabb hitel-kihelyezési folyamatot tesz lehetővé a pénzügyi intézményeknek, illetve az ügyfelek számára. A nagyobb összegű hitelek kapcsán a megszokott csatornán nyújthatóak be a kérelmek egyedi bírálati folyamatba.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Terméklap:

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

COSME Portfoliógarancia gyorsabb átfutás, kevesebb adminisztráció, kezességvállalás akár fedezet nélkül is.

COSME Portfoliógarancia (továbbiakban Portfoliógarancia) keretében a pénzügyi intézmények saját maguk dönthetnek a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban Garantiqa) kezességvállalásának biztosítékként történő bevonásáról.

A Portfóliógarancia esetén a „készfizető kezességvállalási kérelem benyújtására” előzetesen nem kerül sor, e helyett utólagosan és elektronikus úton adatszolgáltatás teljesítésével történik meg a készfizető kezességvállalás biztosítékként történő bevonása.

A pénzügyi intézmény azon ügyletre vonatkozóan jogosult kezességvállalási kérelem benyújtására, amelyek megfelelnek az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek, nem állnak fenn a kezességvállalást kizáró okok, továbbá amely ügyletre vonatkozóan a hitelszerződés megkötését megelőzően a Garantiqa által biztosított elektronikus alkalmazáson keresztül meggyőződött az adós és az ügylet garanciaképességéről, a Hirdetményben meghatározott limiteknek való megfelelésről és az limitfoglalás megtörtént.

Annak érdekében, hogy a kezességvállalás megvalósuljon a pénzügyi intézménynek a kezességvállalási kérelmet a hitelszerződés megkötését követően, de legfeljebb a hitelszerződés megkötését követő hónap 4-e éjfélig az elektronikus alkalmazáson kell benyújtania a Garantiqához.

A feltételeknek megfelelően megküldött kérelem esetén a Garantiqa automatikusan elfogadja a pénzügyi intézmény kérelmét, amelyről elektronikus kezességvállalási nyilatkozatot állít ki. A készfizető kezességvállalási szerződés a pénzügyi intézmény kezességvállalási kérelmének megfelelően kiállított kezességvállalási nyilatkozat pénzügyi intézménnyel történő közlésével jön létre a hitelszerződés megkötésének dátumára visszamenőleges hatállyal.

A Portfoliógarancia keretében kezességvállalási kérelem benyújtására az a pénzügyi intézmény jogosult, amellyel a Garantiqa a COSME Portfoliógarancia termékre vonatkozóan Keretmegállapodást kötött.