COSME Portfoliógarancia gyorsabb átfutás, kevesebb adminisztráció; kezességvállalás akár már fedezet nélkül is.

Portfoliógarancia keretében a bankok saját maguk dönthetnek a Garantiqa kezességvállalásának bevonásáról, és erről csak egy egyszerű adatszolgáltatást kell küldeniük. Természetesen a vállalkozásnak és az ügyleteknek meg kell felelniük előre meghatározott kritériumoknak, de ezeket a bankok saját hatáskörükben ellenőrizni tudják. Így a portfoliógarancia keretében vállalt kezességek átfutási ideje tulajdonképpen nullára csökken.

Ennek megfelelően a COSME Portfóliógarancia esetén a korábbi gyakorlattól eltérően a „készfizető kezességvállalási kérelem benyújtására” előzetesen nem kerül sor, hanem e helyett utólagosan és elektronikus úton ún. adatszolgáltatás teljesítésével történik meg. A Hitelintézet azon ügyletre vonatkozóan jogosult kezességvállalási kérelem benyújtására, amelyek megfelelnek az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeknek, nem állnak fenn a kezességvállalást kizáró okok, továbbá amely ügyletre vonatkozóan a hitelszerződés megkötését megelőzően a Garantiqa Hitelgarancia Zrt által biztosított elektronikus alkalmazáson keresztül meggyőződött az adós és az ügylet garanciaképességéről, a Hirdetményben meghatározott limiteknek való megfelelésről és az ún. limitfoglalás megtörtént. A Hitelintézet a kezességvállalási kérelmet a hitelszerződés megkötését követően, de legfeljebb a hitelszerződés megkötését követő hónap 4.-éig nyújthatja be.

A feltételeknek megfelelően megküldött kérelem esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. automatikusan elfogadja a Hitelintézet kérelmét, amelyről elektronikus kezességvállalási nyilatkozatot állít ki. A készfizető kezességvállalási szerződés a Hitelintézet kezességvállalási kérelmének megfelelően kiállított kezességvállalási nyilatkozat Hitelintézettel történő közlésével jön létre a hitelszerződés dátumára visszamenőleges hatállyal.

A COSME Portfoliógarancia keretében kezességvállalási kérelem benyújtására az a Hitelintézet jogosult, amellyel a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a COSME Portfoliógarancia termékre vonatkozó keret megállapodást kötött.

COSME portfóliógarancia keretében elérhető termékek főbb paraméterei:

  • Folyószámlahitel induló hitelösszege legfeljebb 100 mFt, biztosíték nem kapcsolódhat hozzá, a kezességvállalás fix 65%.
  • Forgóeszköz, bankgarancia, beruházási hitel, pénzügyi lízing induló hitelösszege legfeljebb 100 mFt, maximális fedezettségi százalék meghatározásával, forgóeszközhitel esetén 85%-os, bankgarancia, beruházási hitel és pénzügyi lízing esetén 90%-os kezességvállalással.
  • Kezdő vállalkozások esetében legfeljebb 10 mFt-os kezdő hitelösszegű folyószámlahitel, forgóeszköz hitel, bankgarancia, beruházási hitel, pénzügyi lízing érhető el. Fix 90%-os kezességvállalás mellett, fedezeti elvárás nélkül. A kezdő vállalkozások tekinthetőek azok a vállalkozások, amelyek alapításának dátuma és a hitelszerződés kelte között legfeljebb 2 év telt el (az alapítás napját nem beleértve).

A részletes feltételeket a Megállapodásos Üzletszabályzat tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el:
Üzletszabályzat

A vonatkozó kezességvállalási díjakat és a limiteket a Garantiqa Hirdetménye tartalmazza:
Hirdetmények