A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban Garantiqa) célja, hogy az ügyletek előzetes üzleti véleményezésével a Pénzügyi Intézmények (továbbiakban Partner/ek) közvetlen szakmai támogatást kapjanak a konstrukciós kidolgozásától a kezességvállalási kérelem benyújtásáig, ezzel csökkentve a Garantiqa kezességvállalásával kapcsolatos bizonytalanságot, erősítve  a Partnerek és a Garantiqa közötti együttműködést és növelve aktivitásukat.

Az előzetes üzleti véleményezésre vonatkozó szolgáltatással a Garantiqa lehetőséget kíván teremteni a Partnerek számára, hogy – a Garantiqának a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló Üzletszabályzatának hatálya alá tartozó – egyedi finanszírozási célú hitel-, bankgarancia-, pénzügyi lízing és faktoring ügyleteik készfizető kezességgel történő üzleti támogathatóságának esélyeiről előzetesen informálódjanak.

A Garantiqa ezzel a szolgáltatással a hitelezés kezdeti tárgyalási szakaszában tudja támogatni a Partnereket a Garantiqa kezességvállalásával kapcsolatosan. Mivel ebben a fázisban a készfizető kezességvállalás bírálatához szükséges teljes körű információk még nem állnak rendelkezésre, ezért az ügylettel kapcsolatban kizárólag kötelezettségvállalást nem tartalmazó, előzetes üzleti véleményt biztosít Partnereinek, a kezességvállalási folyamat kiszámíthatóbbá tétele érdekében.

Beküldendő dokumentumok:

 • Adatlap előzetes üzleti véleményezéshez (Az adatlapot bankszerűen aláírva, végén lévő csatolandó dokumentumok listájában szereplő dokumentumokkal kell a Garantiqa részére megküldeni)
  • Adatlap előzetes üzleti véleményezéshez
  • Segédlet az Üzletkötői összefoglalóhoz
 • Adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok (Nyilatkozatok közül az ügylettel kapcsolatosan relevánsakat szükséges kitöltve, aláírva/cégszerűen aláírva, tanúk aláírásával megküldeni Garantiqa részére)
  • Ügyfélnyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról
  • Készfizető kezes_garantőr nyilatkozata adatkezeléshez való hozzájárulásról_természetes személy
  • Készfizető kezes_garantőr nyilatkozata adatkezeléshez való hozzájárulásról_vállalkozás
  • Ügyfél tulajdonosának első számú vezetőjének nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról