Hitelintézeti partnereink a Garantiqa kezességvállalását legkényelmesebben elektronikus úton, az eKérelem rendszeren keresztül igényelhetik. Az eKérelem használata esetén a hitelintézet a kérelmet és annak mellékleteit kizárólag elektronikus úton továbbítja a Garantiqa felé. A hagyományos papír alapú kérelembeadással szemben egyszerűbb, és az elektronikus kommunikáció miatt gyorsabb, ami jelentősen támogatja a KKV szektor hitelezésének hatékonyságát.

Az eKérelem alkalmazásával a hitelintézet ügykezelési ideje lerövidül a papír alapú kérelembeadáshoz képest, és a hiánypótlások száma is csökken, mivel a rendszer az elektronikusan megadott adatokat azonnal ellenőrzi, a leggyakoribb hibákat kiszűri, és a hibás kérelmeket nem engedi beküldeni.

Kérelem befogadás az eKérelem keretében:

  • A bank az elektronikus felületen kitölti a kérelmet, amelyhez csatolja a kötelező dokumentumokat szkennelt formában.
  • A bank az eredeti dokumentumokat megőrzi és azt a beváltáskor, vagy egyéb meghatározott esetekben bocsátja a Garantiqa rendelkezésére.
  • A bank az elektronikus kérelmet és annak mellékleteit fokozott biztonságú aláírással látja el és azt zárt rendszeren keresztül küldi meg, így biztosítható, hogy az adatok és a mellékletek a bank által aláírt és hitelesített formában érkezzenek meg a Garantiqához.

Az eKérelem rendszert a Garantiqa mind az általános eljárás keretében, mind a hitelintézeti megállapodások keretében benyújtott kérelmek esetében elérhetővé teszi. Az eKérelem rendszer használata esetén a Garantiqa-hoz elektronikusan beküldendő dokumentumok köre megegyezik a papír alapú igénylés esetén kértekkel, azzal a különbséggel, hogy a kérelemnyomtatvány online felületen kerül kitöltésre. Az Ügyfélkapu eKérelem rendszer tesztelésére, illetve használatára jogosult hitelintézetek az alábbi nyomtatványok segítségével nyilatkoztatják ügyfeleiket, így az adósokat, a biztosítékot nyújtókat, illetve azokat a tulajdonosokat, akikről adatot szolgáltatnak arról, hogy a hitelintézet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyféllel kapcsolatos adatait megismerje, illetve kezelhesse.

Az ügyfél által kitöltött és aláírt nyilatkozatot a pénzügyi intézménynek meg kell őriznie, mellyel a későbbiek során igazolni tudja, hogy az ügyfél adatait jogszerűen használta fel.

A szükséges nyilatkozatok beszerzése a Hitelintézet felelőssége.

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Letöltések: