Az EIK informatikai rendszer használatára jogosult pénzügyi intézmények e nyomtatványok segítségével nyilatkoztatják ügyfeleiket arról, hogy a hitelintézet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyféllel kapcsolatos adatait megismerheti a nyilatkozatban megjelölt mélységben.

Az ügyfél felhatalmazása nélkül információ az EIK rendszerből nem kérhető le.

Az ügyfél által kitöltött és aláírt nyilatkozatot a pénzügyi intézménynek meg kell őriznie, mellyel a későbbiek során igazolni tudja, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyfélre vonatkozó adataiba jogszerűen tekintett be.