I. Kérelem fedezetmódosításhoz
A készfizető kezességvállalással biztosított ügyletek fedezeti hátterének módosítása esetén töltendő ki, amennyiben a biztosítékok megváltoztatását Üzletszabályzatunk a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. előzetes hozzájárulásához köti.

II. Tájékoztató az együttműködési megállapodás keretén belül Plusz kezes bevonásról, cseréről
A Garantiqa által együttműködési megállapodás keretében garantált ügylet(ek) készfizető kezesei körében bekövetkezett, a Garantiqa előzetes hozzájárulását nem igénylő változásáról c. nyomtatvány kizárólag a Plusz Kezesek körében bekövetkező változások bejelentésére szolgál.

Amennyiben a fedezetmódosítás a kezes cseréjére irányul, kérjük, hogy az új kezes a mellékelt nyilatkozat aláírásával adatai megismeréséhez és kezeléséhez járuljon hozzá.