A kezességvállalási kérelmek benyújtása a Garantiqa Ügyfélkapu, eKérelem alkalmazásán elektronikus formában történik meg, Azokban az esetekben amennyiben az eKérelem szolgáltatás – valamely okból – tartósan nem használható, a Garantiqa  – a Hitelintézettel kötött, erre irányuló Ügyfélkapu megállapodás alapján – biztosíthatja a Hitelintézet részére a készfizető kezességvállalási kérelmek papír alapon történő benyújtásának lehetőségét.

A Hitel és garancia nyomtatvány tartalmilag megegyezik az eKérelem felületen, elektronikusan benyújtott kezességvállalási kérelmet összefoglaló kérelmi nyomtatvánnyal. A nyomtatványt a pénzügyi intézmény tölti ki a fentebb meghatározott esetben, a 2004. évi XXXIV. törvény, valamint a 2006. évi IV. és a 2006. évi X. törvény hatálya alá tartozó vállalkozók/vállalkozások hitel, bankgarancia ügyleteihez kapcsolódóan.

Kapcsolódó nyomtatványok: ügyfélnyilatkozat, természetes személy tulajdonos/ügyvezető, természetes személy kezes és vállalkozás kezes nyilatkozat.

Az “ügyfélnyilatkozat”-ban az ügyfél nyilatkozik, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalását milyen jogszabályok és támogatási forma alapján igényli.

Amennyiben egy magánszemély tulajdonosa/ügyvezetője a vállalkozásnak és kezese is a garantáltatni kért ügyletnek elegendő csak a “természetes személy készfizető kezes” nyilatkozatot kitöltenie.

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Általános kérelmi nyomtatványok

    Csoportmentességi támogatás