A pénzügyi intézmények a GHG által garantált 100 M Ft feletti garancia összegű, illetve az 50 M Ft feletti Garatniqa-ra eső kockázatú ügyfelek/ügyfélcsoportok ügyletei vonatkozásában a Monitoring és Kockázati Kontroll Csoport negyedéves kérése alapján monitoring adatlapot készítenek. Az adatlap kitöltése ügyfelenként történik. Ügyfélcsoport esetén csak a GHG által garantált ügylettel rendelkező csoporttag vonatkozásában szükséges az adatlap kitöltése.

A pénzügyi intézmények részére a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig a GHG által megküldésre kerül az érintett ügyfelek listája. Az adatlapok beküldési határideje, adott negyedévet követő hó első napja (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap).

Amennyiben egy ügyfél vonatkozásában az adatszolgáltatási határidőig megszűnik a GHG kezességvállalása, vagy beváltási kérelem kerül benyújtásra, a monitoring adatlap kitöltése nem szükséges. Ezen ügyfelek esetében is tájékoztatás szükséges a monitoring adatlap kitöltésének eltekintési okáról. A tájékoztató adatlapokat a Monitoring és Kockázati Kontroll Csoport részére szíveskedjenek címezni.