Magas kockázatú államként kezelt országok listája

(- 2023.09.29. -)

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. azt a vállalkozást tekinti  „off shore cégnek”, amely vállalkozás  devizakülföldi, vagy amely esetében a vállalkozás közvetlen tulajdonosai között off shore cégek szerepelnek. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. off shore társaságnak tekinti az adós vállalkozást, amennyiben a vállalkozás, illetve közvetlen tulajdonosa(i) – a tulajdoni hányadtól függetlenül – a csatolt dokumentumban szereplő magas kockázatúként kezelt országokban került(ek) bejegyzésre. Az átlatáhatóságra vonatkozó jogszabályi feltételekről az ügyfelek nyilatkozatot tesznek.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az együttműködési megállapodások keretében benyújtott készfizető kezességvállalási kérelmek vonatkozásában nem vállal készfizető kezességet olyan adóssal kapcsolatban aki off shore vállalkozás és/vagy akinek a közvetlen tulajdonosa(i) között között off shore vállalkozás található. A korlátozás alól kivételt jelent, ha az új kérelem a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességével biztosított ügylet kiváltására irányul és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kitettsége nem nő.

Az egyedi eljárás keretében benyújtott kérelmek vonatkozásában a fentiekhez hasonló korlátozást a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nem alkalmaz, azonban az államháztartási törvény átláthatósági rendelkezései az alábbiak szerint alkalmazandóak, amelyeknek való megfelelésről az ügyfél nyilatkozatot tesz. Az átláthatóság keretében, a törvényre való utalással a nyilatkozat átfogja azt, hogy

 • a tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
 • nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti pontok nem állnak fenn.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyedi ügyek tekintetében – a kockázatelemzői vizsgálat során – továbbra is megvizsgáljuk és felmérjük az esetleges tulajdonosi kockázatokat.

I. Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki:

 1. Afganisztán
 2. Barbados
 3. Burkina Faso
 4. Kajmán-szigetek
 5. Kongói Demokratikus Köztársaság
 6. Gibraltár
 7. Haiti
 8. Jamaica
 9. Jordánia
 10. Mali
 11. Mozambik
 12. Mianmar/Burma
 13. Nigéria
 14. Panama
 15. Fülöp-szigetek
 16. Szenegál
 17. Dél-Afrika
 18. Dél-Szudán
 19. Szíria
 20. Tanzánia
 21. Trinidad és Tobago
 22. Uganda
 23. Egyesült Arab Emírségek
 24. Vanuatu
 25. Jemen

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

 1. Irán

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

 1. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

II. Az Európai Unió „tax haven” azaz adóparadicsom listája

Fekete-listán szerepel:

 • Amerikai Szamoa
 • Amerikai Virgin-szigetek
 • Anguilla
 • Bahama- szigetek
 • Brit Virgin-szigetek
 • Costa Rica
 • Fidzsi
 • Guam
 • Marshall-szigetek
 • Palau
 • Panama
 • Oroszországi Föderáció
 • Szamoa
 • Trinidad és Tobago
 • Turks és Caicos szigetek
 • Vanuatu

Szürke-listán szerepel:

 • Albánia
 • Aruba
 • Belize
 • Botswana
 • Curacao
 • Dominika
 • Hongkong
 • Izrael
 • Jordánia
 • Katar
 • Malajzia
 • Montserrat
 • Örményország
 • Seychelle- szigetek
 • Szváziföld
 • Thaiföld
 • Törökország
 • Vietnam