A hitel véglejáratának meghosszabbítása esetén a Hitelintézet módosítási kérelmet a Zrt. által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. A kérelmet legkésőbb a hitelszerződés-módosítás keltezését követő 15. munkanapig kell benyújtani.

A nyomtatvány a készfizető kezességvállalási szerződés véglejáratának meghosszabbítása iránti igény esetén töltendő ki, amennyiben Üzletszabályzatunk a prolongációt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. előzetes hozzájárulásához köti.

(Az Üzletszabályzatunk szerinti 30 napos technikai prolongáció esetén a pénzügyi intézménynek csak utólagos tájékoztatási kötelezettségük van.)

Amennyiben a készfizető kezességvállalásra de minimis, illetve agár de minimis támogatási szabályok szerint került sor, a de minimis támogatás aktuális összegének ellenőrzése is szükséges, melyről az ügyfelet nyilatkoztatni kell.

Az egyedi ügyletek prolongációjáról társaságunk – a vonatkozó Üzletszabályzat alapján – 7 munkanapon belül dönt és írásban nyilatkozik, hogy a hozzájárulást megadja-e. Együttműködési megállapodás keretében garantált ügyletek prolongációjának eljárási ideje 3-5 munkanap.