A hitel véglejáratának meghosszabbítása esetén a Hitelintézet módosítási kérelmet a Zrt. által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyújthatja be. A kérelmet együttműködési megállapodás keretében kötött kezesi szerződés esetén legkésőbb a hitelszerződés-módosítás keltezését követő 15. munkanapig, egyedi bírálat eredményeként kötött kezesi szerződés esetén a hitelszerződés-módosítás keltezését követő 30. munkanapig kell benyújtani.

A nyomtatvány a készfizető kezességvállalási szerződés véglejáratának meghosszabbítása iránti igény esetén töltendő ki, amennyiben Üzletszabályzatunk a prolongációt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. előzetes hozzájárulásához köti. (Az Üzletszabályzatunk szerinti 30 napos technikai prolongáció esetén a pénzügyi intézménynek csak utólagos tájékoztatási kötelezettsége van.)
Az egyedi ügyletek prolongációjáról társaságunk – a vonatkozó Üzletszabályzat alapján – 7 munkanapon belül dönt. Együttműködési megállapodás keretében garantált ügyletek esetében a készfizető kezességvállalási szerződést 5 munkanapon belül készíti el a Zrt.
Amennyiben a készfizető kezességvállalásra “csekély összegű”, “mezőgazdasági csekély összegű”, “csoportmentességi” vagy “mezőgazdasági csoportmentességi”, illetve Garantiqa Kzízis Garanciaprogramban az Európai Bizottság C(2020)1863 számú közleménye, illetve a Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram keretében a 2022/C 131 I/01 számú közleménye szerinti támogatási szabályok szerint került sor, a támogatás aktuális összegének ellenőrzése is szükséges, melyről az ügyfelet nyilatkoztatni kell.
Ügyfélnyilatkozatot abban az esetben kell tehát csatolni, ha a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kezességet
– “csekély összegű” támogatás keretében
– “mezőgazdasági csekély összegű” támogatás keretében
– Garantiqa Krízis Garanciaprogramban vagy
– Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogramban vállalta.

Nem kell csatolni, amennyiben a készfizető kezességet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  COSME Garanciaprogramban, Irinyi Garanciaprogramban, Gazdasági Újjáépítési Garanciaprogramban (GÚG), vagy a kezességet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. saját kockázatra, illetve “Piaci díjú” konstrukcióban vállalta.