A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzataiban foglaltaknak megfelelően a pénzügyi intézmény a készfizető kezességvállalási szerződés alapján köteles értesíteni a Garantiqát a kezességvállalási szerződésekben foglalt kötelezettségeket érintő minden lényeges körülményről.

Az adatlap kitöltésével (hitelügylet megszűnt) van lehetőség a visszautalható időarányos garancia díj összegének visszatérítésére/visszakérésére. A tájékoztatások egységes és gyors feldolgozása érdekében kialakított “tájékoztató adatlap” révén a partnerintézmények az ügylet(ek)et, illetve az ügyfele(ke)t érintő minden lényeges, releváns információkról, mint például:

  • csődeljárásról,
  • felszámolásról,
  • végelszámolásról,
  • hitel felmondásáról,
  • hitel megszűnéséről,
  • 30 napon túli fizetési késedelemről,
  • székhely/név/tulajdonos változásról,

tájékoztatni tudják Társaságunkat.

Kérjük, hogy a jövőben bejelentési kötelezettségeiket a csatolt nyomtatványon tegyék meg. A tájékoztató adatlapokat

  • a szerződés és dokumentumkezelés típusú tájékoztatás esetén a Szerződés- és Dokumentumkezelő Igazgatóság részére e-mailben (szkennelve) az címre,
  • a monitoring típusú tájékoztatás esetén a Monitoring és Kockázati Kontroll  Igazgatóság részére e-mailben (szkennelve) a címre küldjék meg.

Azon pénzügyi intézmények esetében, melyek a 30 napon túli hátralékba került ügyletekről nem egyedileg, hanem listán, illetve elektronikusan küldtek tájékoztatást, alkalmazott adatszolgáltatási módszerüket a jövőben sem kérjük megváltoztatni. Kapcsolódó Üzletszabályzatok: