A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalás lehetővé teszi, hogy olyan életképes kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük túlzottan kockázatosnak minősülne.

A Garantiqa a bankokkal áll közvetlen partneri kapcsolatban, a vállalkozások a bankok közvetítő szerepe segítségével igényelhetik a kezességvállalást.

A kezességvállalást részletes, egyedi bírálat vagy egyszerűsített bírálati eljárás keretében lehet igénybe venni.

Egyszerűsített bírálatú ügyletek

A viszonylag kis összegű, standardizált, nagy számosságú hitelek/bankgaranciák esetében, ahol a kockázatok többsége előre becsülhető, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának igénybevételére együttműködési megállapodás keretében kerülhet sor, melyet a Garantiqa a hitelintézettel közösen alakít ki. Ennek keretén belül elemezésre kerül a partnerek hitelezési és kockázatkezelési gyakorlata, majd közösen kerül meghatározásra a hitelkérelem befogadási kritériumai. Ezektől a kritériumoktól a pénzintézetek nem térhetnek el, minden esetben követniük kell a megállapodásban kialakított feltételeket. Ily módon a Garantiqa döntési periódusa lerövidül – az egyedi bírálatú ügyletek, 7 munkanapos bírálati ideje helyett – 3 munkanap alatt döntés születik az adott ügyletről.

Egyedi bírálatú ügyletek

A hitelintézetek nem standardizált hitel/garancia ügyleteihez, a lízing- és faktoring szerződésekhez kapcsolódó készfizető kezességvállalást egyedi kérelem benyújtásával lehet igényelni.

Ebben az esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. normál eljárás keretében, egyedi bírálat alapján vállal kezességet. Bírálati idő a vonatkozó Üzletszabályzat alapján 7 munkanap.