Széchenyi Kártya Plusz Program

A vállalkozások működésének fenntartása érdekében a Széchenyi Kártya Program számos olyan új hiteltermékkel bővült, amelyek célzott módon segítik elő a likviditáshoz való hozzáférést és a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását  a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Az Európai Bizottság Állami támogatások ideiglenes kerete (C(2020) 1863)) alapján jóváhagyott támogatási programok keretében 90%-os készfizető kezességvállalásra van lehetőség a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz és a Széchenyi Turisztikai Kártya kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukciók esetében.

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel: A munkahelyek megtartását segítő forgóeszközhitel, amely a vállalkozás számára likviditási forrást biztosít a foglalkoztatott létszám megtartásának biztosítása érdekében a munkabérek, személyi jellegű ráfordítások, ill. egyéb személyi jellegű kifizetések megelőlegezésére.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz: A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. 

Széchenyi Likviditási Hitel: Szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli finanszírozással)  a vállalkozás  működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló   hiteltartozásának kiváltására is.

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (90%): Széles körben felhasználható beruházási célra, valamint a hozzá kapcsolódó tartós forgóeszköz beszerzésére, illetve a meghatározott feltételek teljesülése esetén beruházási célú hitelkiváltásra. A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását. A terméknek kialakításra került Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (80%) változata is, amelyhez kapcsolódó valamennyi állami támogatás ún. általános csekély összegű támogatásnak minősül.

Széchenyi Turisztikai Kártya: a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességvállalási díj- és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

A Széchenyi Kártya Plusz Program konstrukcióinak részletes leírása a Programot bonyolító KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapján érhetők el. A Program keretében igénybe vehető konstrukciók részletes feltételeiről az erre szakosodott pénzügyi intézményeknél tud érdeklődni.

Széchényi Kártya Klasszik – Jelenleg nem értékesíthető

A Széchenyi Kártya 2002 óta segíti a kisebb vállalkozásokat. A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010-ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel bevezetésével bővült programmá, melynek elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak.

2012 tavaszától az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a Program keretén belül, így lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozások különböző finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék igénybe.

Az igénylés feltételei a magyar kis-, és középvállalkozások sajátosságaihoz és igényeihez igazodnak és a vállalkozások hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása segíti elő.

A vállalkozók terheinek enyhítésére a magyar állam Széchenyi kártya esetén évi 1%, Széchenyi Forgóeszközhitel esetén évi 3%, míg Széchenyi Beruházási-, Széchenyi Önerő kiegészítő-, illetve Széchenyi Támogatást megelőlegező hitel esetén évi 5% kamattámogatást, valamint 0,5% garanciadíj támogatást biztosít azzal a korlátozással, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.

A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve a KAVOSZ Üzletszabályzatában meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (bizonyos hiteltípusok esetén, ill. 25 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a hitelt igénylő vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

A Széchenyi Kártya Program keretén belül nyújtott termékek a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetők. A Széchenyi Kártya Programról további részletes információ valamint a Program keretén belül igénybe vehető hiteltermékek forgalmazásában résztvevő pénzintézetek listája a kavosz.hu oldalon található.

Termékek