A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban Garantiqa) készfizető kezességvállalása a Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek egyik fontos biztosítékát képezi. A Garantiqa készfizető kezességvállalásának feltételeit a Garantiqa és a Pénzügyi intézmények között a Széchenyi Programra vonatkozóan létrejött együttműködési megállapodások és a Garantiqa Üzletszabályzatai szabályozzák.

Az Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) keretében kialakításra került  konstrukciók egyes változataihoz (alkonstrukcióihoz) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013 EU bizottsági rendelet (HL L 351,2013.12.24.1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti általános csekély összegű támogatás (ideértve a garantőrintézmények csekély összegű jogcímen nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó támogatást is), vagy

a Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) egyes alkonstrukcióinak kamat-, kezelési költség- és a kezességvállalási díjtámogatásához, valamint egyes esetekben (lásd KAVOSZ Üzletszabályzat erre vonatkozó szabályait) a Garantiqa készfizető kezességvállalásához az Európai Bizottság 2022/C 131 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye, ill. annak mindenkori aktuális változata (TFC) 2.1, illetve 2.2 szakasza szerinti (a továbbiakban: Válságtámogatási keretszabály) szerinti ún. válságtámogatás kapcsolódik (ide nem értve a garantőrintézmények csekély összegű jogcímen vagy piaci díjon nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó támogatást).

A fentiek alapján az új Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) csekély összegű támogatás (de minimis)-, és a Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram (TCF) keretében is igénybe vehető. Az eltérő támogatási jogcímek lehetőségének bevezetése lehetővé teszi az egy vállalkozás finanszírozásához vállalható készfizető kezesség összegének jelentős növelését, például abban az esetben is, amikor a hitelfelvevő vállalkozás de minimis jogcímen nyújtható kerete már kimerült. Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) hitelekhez vállalt kezesség díjaihoz 1%-os állami díjtámogatás kapcsolódik akkor is, ha de minimis-, és akkor is, ha Krízis 2 (TCF) jogcímen történik a kezességvállalás.

Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) konstrukciónak részletes leírása a Programot bonyolító KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapján érhető el. A Program keretében igénybe vehető konstrukciók részletes feltételeiről az erre szakosodott pénzügyi intézményeknél tud érdeklődni.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton, az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Garantiqa által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Kapcsolódó Üzletszabályzatok: