Már az önerő sem lehet akadály

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező kkv-k elegendő önrész hiányában is megvalósíthassák beruházási és fejlesztési céljaikat.

Az igényelhető hitel összege maximum 100 millió Ft. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.

A hitel futamideje maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt a hitel bármikor – akár több részletben is – lehívható. A hitel folyósítása számla alapján történik.

A vállalkozás a tőke törlesztésére akár 2 éves türelmi időt is kaphat, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie. Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

A hitel fő biztosítéka a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben a beruházás tárgya.

A hitel részletes feltételrendszerét a KAVOSZ Üzletszabályzata, a kapcsolódó díjakat pedig a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciós listája tartalmazza.