Egyszerűsített eljárású ügyletek | Egyedi bírálatú ügyek

Egyszerűsített eljárású ügyletek

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az alábbi bankokkal kötött együttműködési megállapodásai egyaránt tartalmazzák a hitelezés és a garanciavállalás kondícióit. Ezek keretében egyszerűsített eljárással vállal kezességet.

Dologi, vegyes biztosítékú hitelek:
CIB Bank Zrt. CIB Dinamikus Beruházási hitel
OTP Bank Nyrt. Vállalkozói jelzáloghitel
OTP Bank Nyrt. OTP 2020 EU Fejlesztési Hitel
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe “Univerzális Finanszírozási Sémák”
Erste Bank Hungary Zrt. Vegyes biztosítékú háttérrel rendelkező termék
Erste Bank Hungary Zrt. Erste Express
K&H Bank Zrt. KHB – Kisvállalati hitel
K&H Bank Zrt. KHB – Bankgarancia
K&H Bank Zrt. K&H Együttműködési megállapodás vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező ügyletekhez kapcsolódóan
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Kisvállalkozói hitel
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MNB Növekedési Hitelprogram Közvetítői Beruházási hitel
UniCredit Bank Hungary Zrt. Garantiqa II. portfólió garancia
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Takarékhitel Plusz
OTP Bank Nyrt. Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékekhez nyújtott kezesség
Oberbank AG Magyarországi fióktelepe Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékekhez nyújtott kezesség
MKB Bank Zrt. MKB KKV hitel300, és MKB KKV Bankgarancia 301
MKB Bank Zrt. MKB Géphitel
MKB Bank Zrt. Megoldás Beruházási hitel
MKB Bank Zrt. Új speciális Beruházási hitel
MKB Bank Zrt. MKB 1X1 Beruházási hitel
MKB Bank Zrt. MKB 1×1 Beruházási hitel Plusz
MKB Bank Zrt. MKB 1X1 Bankgarancia
MKB Bank Zrt. MKB 1X1 Forgóeszközhitel
MKB Bank Zrt. MKB 1X1 Folyószámlahitel
MKB Bank Zrt. MKB 1X1 Folyószámlahitel
Sberbank Magyarország Zrt. Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékekhez nyújtott kezesség
Sopron Bank Zrt. Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékekhez nyújtott kezesség
Raiffeisen Bank Zrt. Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termékekhez nyújtott kezesség
Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank vegyes biztosítékú hitel
Oberbank Oberbank Új Speciális Beruházási hitel
KDB Bank Vegyes biztosítéki háttérrel rendelkező termék és kivezető hitel
ZMV Fürge beruházási és forgóeszközhitel dologi biztosíték mellett
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Folyószámlahitelek:
Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Perfekt Folyószámlahitel
K&H Bank Zrt. KHB folyószámlahitel
K&H Bank Zrt. K&H Együttműködési megállapodás természetes személy készfizető kezessége melletti ügyletkehez kapcsolódóan
OTP Bank Nyrt. Lendület Plusz
OTP Bank Nyrt. Egyensúly Hitel
Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Megújuló Folyószámlahitel Garantiqa fedezettel
Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Garantiqa fedezetes hitelkonstrukciók kivezető terméke
Erste Bank Hungary Zrt. Erste Express
UniCredit Bank Hungary Zrt. Előremutató Folyószámlahitel
UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkönnyítő Forgóeszközhitel
CIB Bank Zrt. CIB Dinamikus Folyószámlahitel
KDB Bank Zrt. Természetes személy kezességvállalással biztosított Folyószámlahitel és kivezető hitel
MKB Bank Zrt. Megoldás Folyószámlahitelre
MKB Bank Zrt. MKB 1×1 Stabilitás hitel
MKB Bank Zrt. MKB KKV 75 Folyószámlahitel
MKB Bank Zrt. MKB KKV hitel 300
MKB Bank Zrt. MKB KKV Bankgarancia 301
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Forrás Plusz
Sopron Bank Zrt. SB Folyószámlahitel
Oberbank AG Magyarországi fióktelepe Expressz Folyószámlahitel
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Takarékhitel
Sberbank Magyarország Zrt. Együttműdödési Hitel
Természetes személy kezességvállalásával biztosított Forgóeszközhitel:
K&H Bank Zrt. K&H Együttműködési megállapodás természetes személy készfizető kezessége melletti ügyletkehez kapcsolódóan
OTP Bank Nyrt. Új forrás Forgóeszközhitel
MKB Bank Zrt. MKB Megoldás Forgóeszközhitelr
MKB Bank Zrt. MKB KKV 75 Forgóeszközhitel
MKB Bank Zrt. MKB KKV hitel 300
MKB Bank Zrt. MKB KKV Bankgarancia 301
Erste Bank Hungary Zrt. Erste Express
CIB Bank Zrt. CIB Dinamikus eseti hitel
CIB Bank Zrt. CIB Zöldhullám Extra Exit Hitel
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Takarék Forgóeszköz Hitel
Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Cégkölcsön Garantiqa fedezettel
ZMV Fürge Forgóeszközhitel készfizető kezesség mellett
Természetes személy kezességvállalással biztosított bankgarancia
CIB Bank Zrt. CIB Dinamikus Bankgarancia
K&H Bank Zrt. K&H Együttműködési megállapodás természetes személy készfizető kezessége melletti ügyletkehez kapcsolódóan
Raiffeisen Bank Zrt. Természetes személy kezességvállalással biztosított bankgarancia
Erste Bank Hungary Zrt. Természetes személy kezességvállalással biztosított bankgarancia (Quick Loan)
Erste Bank Hungary Zrt. Erste Express
MKB Bank Zrt. MKB KKV hitel 300
MKB Bank Zrt. MKB KKV Bankgarancia 301
Széchenyi Kártya Program:
MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., ERSTE Bank Hungary Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Gránit Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. Széchenyi Folyószámlahitel
MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Sberbank Magyarország Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. Széchenyi Forgóeszközhitel
MKB Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Széchenyi Beruházási Hitel
OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., MKB Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
OTP Bank Nyrt., MKB Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

Egyedi bírálatú ügyletek

A hitelintézetek nem standardizált hitel/garancia ügyleteihez készfizető kezességvállalást egyedi készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásával lehet igényelni. Ebben az esetben normál eljárás keretében, egyedi bírálat alapján vállal a Garantiqa kezességet.

Ezek a hitel/garancia ügyletek általában a vállalkozások beruházásainak finanszírozásához, forgóeszköz fejlesztéshez, egy-egy projekt megvalósításához vagy az általános üzletmenet fenntartásához kapcsolódnak, ahol az üzleti kockázatok az átlagosnál magasabbak és/vagy a fedezeti háttér nem elégséges.

A kérelmeket üzleti kockázati szempontból értékeli a Garantiqa. Az üzleti kockázatok felmérésénél a vállalkozás piaci helyzetét, jövőbeli kilátásait, a termék/szolgáltatás versenyképességét, a vállalkozás eddigi teljesítményét és várható adósságszolgálati képességét értékeli a mérlegbeszámoló és üzleti terv felhasználásával. Kiemelten fontos a tulajdonosi kör vállalkozás iránti elkötelezettségének kérdése, a tulajdonosok anyagi és egzisztenciális kockázatvállalási hajlandóságának megítélése.

Kezdő vállalkozások/projektcégek hitelhez jutását is támogatja, a bírálat alapját ilyen esetekben az üzleti terv képezi.

Egy-egy speciális kockázatot hordozó hitel/bankgarancia ügylet, vagy kiemelten nagy projekt megfinanszírozásánál a Garantiqa kész a banki döntés-előkészítő folyamat részeként is állást foglalni a készfizető kezességvállalás lehetőségéről.

Az egyedi bírálatú ügyletek esetében a Garantiqa Üzletszabályzata szerint a bírálatra 7 munkanap áll rendelkezésre.

A kockázati tényezők mérlegelésével dönt az adott kérelem támogathatóságáról. A döntésről faxon vagy elektronikus úton értesítést küld a hitelintézetnek, mely a kérelem elfogadása esetén visszavonhatatlan kötelezettségvállalást jelent. A készfizető kezességvállalást feltételhez is kötheti, illetve halmozott kockázatok esetén ajánlatot tehet egy alacsonyabb mértékű kezességvállalásra is.

Garancialimit

Az együttműködési megállapodások keretében a kezességvállalás összege nem lehet több, mint 250 millió Ft, azonban az egyedileg elbírált ügyletek összértéke ennél magasabb is lehet a készfizető kezességvállalással nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezések alapján.