Garantiqa Hitelgarancia Zrt-t (Garantiqa) 1992-ben a magyar állam, a legjelentősebb hazai kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította abból a célból, hogy készfizető kezesség (garancia) vállalásával katalizátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására létrejövő szervezetek hitelezése során.

2007. december 13-án a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a Magyarországon működő pénzügyi vállalkozások közül elsőként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek engedélyezte a hitelintézetekkel egyenértékű működést. Ez azt jelenti, illetve annak az elismerése, hogy a Társaságunk által alkalmazott irányítási, ellenőrzési, kockázatkezelési, tőkeszükséglet számítási eljárások megfelelnek a hitelintézetekkel szemben támasztott követelményeknek.

Alapvető célkitűzésünk a kkv-szektor fejlődésének elősegítése. Kezességet vállalunk hitelhez, garanciához, lízing- és faktoring ügyletekhez.

A kezességvállalással a Társaság kötelezi magát arra, hogy az adós helyett fizet a pénzügyi intézménynek, ha az adós nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

A kezességvállalási kérelmet a pénzügyi intézmények (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, szerződött lízing és faktor partnereink) küldik meg számunkra. Az ügyletek során nem kerülünk közvetlen kapcsolatba a forrást igénylő ügyfeleinkkel.

A kezességvállalás lehetővé teszi, hogy olyan életképes üzleti tervvel rendelkező kis- és középvállalkozások is forráshoz jussanak, akiknek nincs elegendő felajánlható biztosítékuk, ezért hitelezésük, támogatásuk túlzottan kockázatosnak minősülne.