Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+)

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (a továbbiakban Garantiqa) készfizető kezességvállalása a Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek egyik fontos biztosítékát képezi. A Garantiqa készfizető kezességvállalásának feltételeit a Garantiqa és a Pénzügyi intézmények között a Széchenyi Programra vonatkozóan létrejött együttműködési megállapodások és a Garantiqa Üzletszabályzatai szabályozzák.

Az Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) keretében kialakításra került  konstrukciók egyes változataihoz (alkonstrukcióihoz) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013 EU bizottsági rendelet (HL L 351,2013.12.24.1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti általános csekély összegű támogatás (ideértve a garantőrintézmények csekély összegű jogcímen nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó támogatást is), vagy

a Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) egyes alkonstrukcióinak kamat-, kezelési költség- és a kezességvállalási díjtámogatásához, valamint egyes esetekben (lásd KAVOSZ Üzletszabályzat erre vonatkozó szabályait) a Garantiqa készfizető kezességvállalásához az Európai Bizottság 2022/C 131 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye, ill. annak mindenkori aktuális változata (TFC) 2.1, illetve 2.2 szakasza szerinti (a továbbiakban: Válságtámogatási keretszabály) szerinti ún. válságtámogatás kapcsolódik (ide nem értve a garantőrintézmények csekély összegű jogcímen vagy piaci díjon nyújtott készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó támogatást).

A fentiek alapján az új Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) csekély összegű támogatás (de minimis)-, és a Garantiqa Krízis 2 Garanciaprogram (TCF) keretében is igénybe vehető. Az eltérő támogatási jogcímek lehetőségének bevezetése lehetővé teszi az egy vállalkozás finanszírozásához vállalható készfizető kezesség összegének jelentős növelését, például abban az esetben is, amikor a hitelfelvevő vállalkozás de minimis jogcímen nyújtható kerete már kimerült. Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) hitelekhez vállalt kezesség díjaihoz 1%-os állami díjtámogatás kapcsolódik akkor is, ha de minimis-, és akkor is, ha Krízis 2 (TCF) jogcímen történik a kezességvállalás.

Széchenyi Kártya Újraindítási Program (MAX+) konstrukciónak részletes leírása a Programot bonyolító KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapján érhető el. A Program keretében igénybe vehető konstrukciók részletes feltételeiről az erre szakosodott pénzügyi intézményeknél tud érdeklődni.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton, az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Garantiqa által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül nyújtható be a Társaság által rendszeresített nyilatkozatok és dokumentumok csatolásával.

Kapcsolódó Üzletszabályzatok:

Lezárult Programok:

Széchenyi Kártya MAX (SZKP MAX)

A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés után ismételten igénybe vehető.

A Vállalkozások ukrán válság miatt megnövekedett villamosenergia-, gáz- és távfűtés kapcsán jelentkező energiaköltségeinek finanszírozására jelenthet megoldást a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX többlettámogatott, szabad felhasználású folyószámlahitelrésze, a Széchenyi Energiakártya, amely nettó ügyleti kamata csak fix 1%/év.*

*A jogosultsági feltételeknek megfelelő Vállalkozások számára az SZK MAX szerződött hitelösszegen belül egy többlettámogatott Energiakártya hitelrész kerül elkülönítésre, amely hitelkeret összegig történő igénybevétel esetén a Vállalkozások számára magasabb mértékű kamattámogatás jár (az SZK MAX kamattámogatásához képest)

Széchenyi Likviditási Hitel MAX konstrukciónk jelenleg nem igényelhető.

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.

A hitel tehát fordítható pl. készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások igénybevételének finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, eszközök karbantartása, továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda, tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás stb.

Széchenyi Likviditási Hitel MAX konstrukciónk jelenleg nem igényelhető.

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.

A hitel tehát fordítható pl. készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások igénybevételének finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, eszközök karbantartása, továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda, tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás stb.

Széchenyi Kártya Plusz Program

A vállalkozások működésének fenntartása érdekében a Széchenyi Kártya Program számos olyan új hiteltermékkel bővült, amelyek célzott módon segítik elő a likviditáshoz való hozzáférést és a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását  a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Az Európai Bizottság Állami támogatások ideiglenes kerete (C(2020) 1863)) alapján jóváhagyott támogatási programok keretében 90%-os készfizető kezességvállalásra van lehetőség a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Likviditási Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel Plusz és a Széchenyi Turisztikai Kártya kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukciók esetében.

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel: A munkahelyek megtartását segítő forgóeszközhitel, amely a vállalkozás számára likviditási forrást biztosít a foglalkoztatott létszám megtartásának biztosítása érdekében a munkabérek, személyi jellegű ráfordítások, ill. egyéb személyi jellegű kifizetések megelőlegezésére.

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz: A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható.

Széchenyi Likviditási Hitel: Szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli finanszírozással)  a vállalkozás  működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló   hiteltartozásának kiváltására is.

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (90%): Széles körben felhasználható beruházási célra, valamint a hozzá kapcsolódó tartós forgóeszköz beszerzésére, illetve a meghatározott feltételek teljesülése esetén beruházási célú hitelkiváltásra. A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását. A terméknek kialakításra került Széchenyi Beruházási Hitel Plusz (80%) változata is, amelyhez kapcsolódó valamennyi állami támogatás ún. általános csekély összegű támogatásnak minősül.

Széchenyi Turisztikai Kártya: a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességvállalási díj- és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Széchenyi Kártya Plusz Program konstrukcióinak részletes leírása a Programot bonyolító KAVOSZ Zrt www.kavosz.hu honlapján érhetők el. A Program keretében igénybe vehető konstrukciók részletes feltételeiről az erre szakosodott pénzügyi intézményeknél tud érdeklődni.

Széchényi Kártya Klasszik – Jelenleg nem értékesíthető

A Széchenyi Kártya 2002 óta segíti a kisebb vállalkozásokat. A Széchenyi Kártya Konstrukció 2010-ben, a Forgóeszközhitel és a Beruházási hitel bevezetésével bővült programmá, melynek elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak.

2012 tavaszától az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a Program keretén belül, így lehetőség nyílik arra, hogy a vállalkozások különböző finanszírozási céljaik megvalósítására a megfelelő konstrukciót vehessék igénybe.

Az igénylés feltételei a magyar kis-, és középvállalkozások sajátosságaihoz és igényeihez igazodnak és a vállalkozások hitelhez jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása segíti elő.

A vállalkozók terheinek enyhítésére a magyar állam Széchenyi kártya esetén évi 1%, Széchenyi Forgóeszközhitel esetén évi 3%, míg Széchenyi Beruházási-, Széchenyi Önerő kiegészítő-, illetve Széchenyi Támogatást megelőlegező hitel esetén évi 5% kamattámogatást, valamint 0,5% garanciadíj támogatást biztosít azzal a korlátozással, hogy a támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.

A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve a KAVOSZ Üzletszabályzatában meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve (bizonyos hiteltípusok esetén, ill. 25 millió Ft feletti hitelkeret igénylése esetén két éve) működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a hitelt igénylő vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

A Széchenyi Kártya Program keretén belül nyújtott termékek a KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetők. A Széchenyi Kártya Programról további részletes információ valamint a Program keretén belül igénybe vehető hiteltermékek forgalmazásában résztvevő pénzintézetek listája a kavosz.hu oldalon található.